Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 4. februáru

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 4. februáru
insert_photoFilip Kľačanský - poľnoinfo.sk

V tabuľke uvádzame prehľad aktuálnych cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 4. februáru 2010 a ich porovnanie s cenami, za ktoré sa tieto komodity obchodovali k 21. januáru 2010. Pri každej komodite zároveň nájdete cenu, za ktorú bola obchodovaná na Slovensku alebo v Českej republike – to kvôli možnosti porovnať si cenové rozdiely komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov.

Z aktuálneho prehľadu cien vyplývajú dve skutočnosti. Prvou je pokračujúca stagnácia cien prakticky všetkých komodít s miernymi výkyvmi v oboch smeroch. Druhou, ktorá nie veľmi poteší slovenských farmárov je prepad cien v Poľsku. Naopak v Nemecku došlo v uplynulých dňoch k ich miernemu rastu skoro u všetkých komodít. Výnimkou je sladovnícky jačmeň, ktorého sú v Nemecku relatívne značné prebytky. Zdá sa, že potenciál rastu tejto komodity je vyčerpaný. Jeho cena za ostatné 2-týždne klesla o 1 až 5 EUR/tonu.

K dramatickým zmenám nedošlo ani na trhu s pšenicou a jačmeňom. Ich ceny sú navyše limitované intervenčnou cenou v rámci realizovaných intervenčných nákupov. Tu je však potrebné poznamenať, že k dnešnému dňu nebola do intervencie nakúpená ani jedna zo spomenutých komodít, hoci pôvodne bolo farmármi ponúknutých viac ako 168 tisíc ton. V uplynulom týždni došlo k zaujímavej situácii, keď z ponuky bola stiahnutá prakticky všetka pšenica a štvrtina jačmeňa. Zrejme zo strany farmárov prevládla snaha o rýchlejšie zobchodovanie svojej produkcie, potreba cash flow, vyprázdnenie skladov a v neposlednom rade snaha vyhnúť sa možnému nárastu počtu škodcov pred nadchádzajúcou jarou.

Vzhľadom na prebytky, resp. zásoby týchto komodít na území Slovenska, ako aj EÚ sa navyše ani neočakáva významný nárast cien týchto komodít. K významnému zvratu v cenovom vývoji môže dôjsť vplyvom jarnej inventarizácie porastov, či vývoja osevných plôch.

Cena kŕmnej pšenice mala skôr negatívnu tendenciu. V susednom Poľsku klesla až o 7 Eur/tonu, na ostatných obchodných miestach v rozmedzí 1-1,5 Eur/t. Stále aktuálne zostávajú vývozy tvrdej a potravinárskej pšenice do Talianska, hoci v uvedenej krajine, ako vidieť z prehľadu trhových cien, došlo k značnému oslabeniu ceny tvrdej pšenice, a to o cca 4 Eur/t.

Zaujímavý vývoj sme zaznamenali u raže, ktorej cena má napriek prebytkom na trhu dlhodobo stúpajúcu tendenciu. Na Slovensku je v súčasnosti obchodovaná iba minimálne.

Naopak zvýšený dopyt po kukurici zo strany našich najvýznamnejších spracovateľov – Enviralu, a.s. Leopoldov a Amylumu Boleráz sa na Slovensku prejavil posilnením jej ceny. Významný nárast bol zaznamenaný aj v Poľsku, kde cena počas uplynulých štyroch týždňov posilnila až o 10 Eur/tonu.

Oveľa lepší potenciál majú olejniny, repka a slnečnica, ktorých relatívny nedostatok v ČR vyvoláva tlak na ich cenu aj na Slovensku. Ich množstvá v držbe prvovýrobcov sú však v tomto období už limitované.

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Filip Kľačanský - poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments