Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 30. septembru

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 30. septembru
insert_photoFilip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

V tabuľke uvádzame prehľad cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 30.septembru 2010 a ich porovnanie s cenami, za ktoré boli obchodované na daných miestach k 9.septembru 2010. Zároveň pri každej komodite nájdete ceny, za ktoré boli tieto komodity obchodované na Slovensku alebo v Českej republike kvôli možnosti porovnať si rozdiely v cenách komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov, či obchodných miest.

Cenotvorbu obilnín v súčasnosti ovplyvňuje viacero faktorov. Tými základnými je kombinácia podmienok pre zber pšenice (a kukurice v USA) v jednotlivých častiach sveta a podmienok pre osev ozimnej pšenice.

Zber pšenice je v Kanade do značnej miery ovplyvňovaný dažďami, ale aj stále nižšími teplotami, niekde až mrazmi, pri ktorých vyvstáva obava o poškodenie úrody. Na opačnom konci sveta, v Austrálii, majú klimatické podmienky úplne opačný ráz. Rozhodujúca pestovateľská oblasť tohto kontinentu, západná Austrália, je sužovaná suchom, ktoré pravdepodobne významne ovplyvní konečnú produkciu pšenice v tejto časti Austrálie.

Cenový vývoj v priebehu uplynulého týždňa (39.týždeň) významne ovplyvnili rokovania Austrálie a Iraku o vývoze pšenice, ako aj správy o dobrej úrode tejto komodity v Austrálii napriek suchu v jej západných regiónoch. Rovnako pozitívne zarezonovala správa o zlepšujúcom sa počasí v oblastiach pestovania pšenice v Rusku a na Ukrajine, čoho dôsledkom bol návrat ceny pšenice na úroveň z konca augusta.

Informácia z Ruska a Ukrajiny je to o to významnejšia, nakoľko správy z polovice septembra hovorili o tom, že ruskí farmári osiali o 39 % plôch menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Pozitívne správy o zlepšujúcich sa podmienkach zberu prichádzali aj z Kanady a trhy upokojila tiež správa z USA o oseve ozimnej pšenice v zmysle časového harmonogramu, keď ku koncu týždňa bolo osiatych už 33% plôch, oproti dlhodobému priemeru 38% v tomto ročnom období.

Trhy naprieč Európskou úniou na uvedené správy reagovali poklesom termínovaných obchodov. Tento trend je už čiastočne zachytený v aktuálnej správe z trhov EÚ pripravenej redakciou poľnoinfo.sk.

V období od 9.9. do 30.9. cena potravinárskej pšenice vo väčšine poľnoinfo.sk sledovaných obchodných miestach vzrástla, okrem dvoch, avšak o to významnejších. Najvýraznejší pokles ceny sme zaznamenali v Hamburgu (-19,00 €/t) a Rouen (-15,50 €/t). Naopak výrazne vzrástla cena v Budapešti (+26,76 €/t), Drážďanoch (+15,00 €/t), ale aj v Bratislave (+13,77 €/t). Cena rástla aj vo Viedni (+12,00 €/t), v poľskom Sliezsku (+8,55 €/t), v Prahe (+2,05 €/t) a v belgických Antverpách (+1,00 €/t). V Hamburgu rástla cena potravinárskej pšenice až do uplynulého týždňa, jej markantný prepad je odrazom cenového vývoja v tomto týždni (t.j. 39.týždni). Veľmi podobný vývoj sme zaznamenali v Drážďanoch, kde cena pri medzimesačnom porovnaní síce vzrástla, no ostatné dva týždne už stagnuje – zostáva nezmenená. Významný pokles ceny vo francúzskom Rouen je rovnako výsledkom cenového vývoja v tomto týždni (39.týždeň), keď v troch predchádzajúcich cena kontinuálne rástla.

Cena kŕmnej pšenice vzrástla vo všetkých obchodných miestach, najviac v Bratislave (+16,00 €/t), o niečo menej v Sliezsku (+8,55 €/t) a v Antverpách (+4,00 €/t), najmenej v Hamburgu (+1,00€/t). Aj pri tejto komodite došlo k cenovému zvratu počas uplynulých dní, hoci medzimesačne jej cena rástla, aj keď minimálne.

Odlišná situácia je pri komodite jačmeň. Zaujímavosťou je, že medzimesačne sa odlišne vyvíjali ceny sladovníckeho jačmeňa a kŕmneho jačmeňa, pričom ceny kŕmneho jačmeňa rástli podstatne rýchlejšie, resp. strmšie.

Cena kŕmneho jačmeňa v sledovanom období najviac vzrástla v Budapešti (+24,81 €/t), vo francúzskom Rouen (+13,00 €/t), Bratislave (+11,90 €/t) a Antverpách (+10,00 €/t). Miernejšie rástla v poľskom Zachodni (+8,81 €/t). Úplne opačný vývoj zaznamenalo poľnoinfo.sk v Nemecku, konkrétne v Hamburgu (-1,00 €/t) a Mannheime (-2,00 €/t).

V prípade sladovníckeho jačmeňa –medzimesačne najviac vzrástla cena práve v nemeckom Mannheime (+4,00€/t), rovnako ako cena jačmeňa šesťradého vo francúzskom Rouen (+4,00 €/t). Naopak cena jačmeňa dvojradého vo francúzskom meste Creil v sledovanom období klesla o 3,00 €/t, k zníženiu ceny došlo aj v poľskom Zachodni (-2,68 €/t).

Takmer o rovnakú sumu, +15, 00 €/t, vzrástla cena kŕmneho ovsa v nemeckom Hamburgu a v poľskom Zachodni.

Cena tvrdej pšenice na talianskom trhu zväčša stagnovala, pričom ide o dlhodobejší trend. Zatiaľ vo francúzskom Port-La-Nouvelle medzimesačne vzrástla o (+13,00 €/t).

Možno konštatovať, že cena potravinárskej raže počas uplynulého mesiaca stagnovala, hoci medzitýždenne sme v Hamburgu zaznamenali pokles o 5,00 €/t. V poľskom Zachodni cena kolísala po sínusoide, no medzimesačne vzrástla o 10,67 €/t.

Cena kŕmnej kukurice vzrástla prakticky vo všetkých poľnoinfo.sk vybraných obchodných miestach. V poľskom Sliezsku (+21,28 €/t), v Budapešti (+11,28 €/t) a v Rotterdame (+5,00 €/t). Stagnovala v Hamburgu.

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments