Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 10. júnu

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 10. júnu
insert_phototabuľka Filip Kľačanských - spracované pre poľnoinfo.sk

V tabuľke uvádzame prehľad cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 10.júnu 2010 a ich porovnanie s cenami, za ktoré boli obchodované na daných miestach k 27.máju 2010. Zároveň pri každej komodite nájdete ceny, za ktoré boli tieto komodity obchodované na Slovensku alebo v Českej republike kvôli možnosti porovnať si rozdiely v cenách komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov, či obchodných miest.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že ceny prakticky všetkých sledovaných komodít sa v priebehu uplynulých dvoch týždňov vyvíjali priaznivo, tzn. rástli. Výnimkou sú jačmene (kŕmny, sladovnícky), ktorých cena najmä vo východnej časti Európy oslabovala.

Naopak cena kukurice kŕmnej posilňuje v rade za sebou už niekoľko týždňov. Najviac vzrástla v Hamburgu a Budapešti o 4,00€/t, ale aj Bordeaux o cca 3,60€/t. Výrazný posun smerom nahor sme zaznamenali aj Bratislave, kde sa cena upravila o +10,00 €/t.

Cena potravinárskej pšenice sa po miernom oslabení spred dvoch týždňov pohla opäť smerom nahor. Najvýraznejšie vzrástla v Budapešti, o 7,00 €/t. Trvalá tendencia rastu sa znova potvrdila v Hamburgu, kde cena vzrástla o 4,00€/t, rovnako v poľskom Slaski (4,00€/t). Iba mierne klesla v Rouen a v rumunskom Banate.

Rastové tendencie sme zaznamenali aj v prípade kŕmnej pšenice. Jej cena v sledovanom období výrazne vzrástla v Hamburgu, o 7,00€/t. O niečo menej v poľskom Slaski a Antverpách cca o 2,00€/t.

Odlišne sa vyvíjali ceny kŕmneho jačmeňa, pričom v západnej časti Európy sme zaznamenali prevažne rast a vo východnej skôr pokles. V priebehu dvoch týždňov jeho cena najviac vzrástla v Hamburgu (+6,00 €/t) a Antverpách (+2,00€/t). Najvýznamnejší pokles bol zaznamenaný v Rouen, o cca 3,00 €/t.

Prakticky rovnaký vývoj ako u kŕmneho jačmeňa bolo možné postrehnúť u cien sladovníckeho jačmeňa. K najvýznamnejšej zmene došlo v jednom z rozhodujúcich obchodných miest, vo francúzskom Creil, kde cena vzrástla až o 10,00€/t.

Vývoj cien raže potravinárskej a tvrdej pšenice bol obdobný. Ich ceny vzrástli od 3,00 do 10,00 €/t.

Súčasné ceny do určitej miery predznamenávajú požatevný vývoj cien jednotlivých komodít, pričom výrazné posuny smerom nahor sa neočakávajú.

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: tabuľka Filip Kľačanských - spracované pre poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments