Zadajte hľadaný výraz

Nezaradené

Stanovisko MPRV SR k výberovému konaniu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR

ministerstvo
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

V pondelok (16. 5.) sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) konalo výberové konanie na nového generálneho riaditeľa š.p. Lesy SR. Podmienky účasti vo výberovom konaní splnili traja uchádzači. Výberová komisia konštatovala, že len jeden z uchádzačov dosiahol požadované predpoklady a odporučila preto ministrovi Samuelovi Vlčanovi, aby do funkcie vymenoval Jána Marhefku, bývalého riaditeľa príspevkovej organizácie Štátne lesy TANAP. Táto skutočnosť odštartovala mediálny lynč na víťaza výberového konania.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa ostro ohradzuje voči zavádzajúcim informáciám, ktoré sú publikované v súvislosti s výberovým konaním na generálneho riaditeľa Lesy SR, štátny podnik.

Aj napriek tomu, že všetky nasledujúce údaje sú verejne dostupné a možno ich veľmi ľahko vyhľadať, uvádzame:

  1. Štátne lesy TANAP (ŠL TANAP) boli až do 1.4. 2022 príspevkovou organizáciou zriadenou MPRV SR. Za rok 2021 dosiahla táto organizácia zisk 221 tisíc EUR pred zdanením. Už v marci 2021 MPRV SR pod vedením ministra Jána Mičovského schválilo na návrh Michala Tomčíka, GR príslušnej sekcie, kritériá odmeňovania pre vedenie, teda aj pre Jána Marhefku. Po preukázaní pozitívneho hospodárskeho výsledku bola vedeniu ŠL TANAP za rok 2021 vyplatená tzv. hmotná stimulácia. Vtedajší riaditeľ ŠL TANAP dostal odmenu vo výške 9 600 EUR a jeho zástupca 5 400 EUR  podľa spomínaných kritérií za rok 2021 a alikvotne aj za obdobie 1.štvrťroka 2022.
  2. K 1. aprílu 2022 prechádzali v rámci delimitácie ŠL TANAP pod Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR). K 31.3.2022 podľa verejne dostupného delimitačného protokolu medzi MPRV SR a MŽP SR, bol stav finančných prostriedkov na účtoch ŠL TANAP zhruba 4,3 mil. EUR. Takže nie je pravdou, že nový GR Správy TANAP-u Pavol Majko prevzal organizáciu v strate. MPRV SR vyzýva predstaviteľov Správy TANAPu, aby uviedli nepravdivé informácie a klamstvá v médiách na pravú mieru.
  3. Ján Marhefka ako štatutárny zástupca ŠL TANAP rokoval s odborovou organizáciou zastupujúcou zamestnancov a podpísal kolektívnu zmluvu. Jej cieľom bolo ochrániť ich záujmy v prípade, že by neboli splnené prísľuby v rámci delimitácie, najmä ich pracovné zaradenie a budúcnosť. Medializované odstupné Jána Marhefku je plne v súlade s touto kolektívnou zmluvou a ostatnými právnymi predpismi a skladá sa z: 5 mesiacov vyplývajúcich zo Zákonníka práce, 2 mesiacov zo Zákona o verejnej službe a 6 mesiacov za viac ako 20 odrobených rokov v 1 organizácii.

Minister: Jediný cieľ – protežovať jedného účastníka výberového konania

MPRV SR vyzýva Nadáciu Zastavme korupciu ako aj niektoré slovenské médiá, aby ukončili neuvážené vyhlásenia a mediálne útoky na víťaza výberového konania .

„Na základe Zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, paragrafu 19a, odseku 4 je moja zákonná povinnosť vymenovať úspešného uchádzača, ktorého mi výberová komisia oficiálne odporučila,“ uvádza minister Samuel Vlčan a dodáva:

„Úmyselne som sa pred výberovým konaním nevyjadroval k žiadnemu uchádzačovi, nakoľko boli všetci traja kvalitní a ja som nechcel preferovať a strhávať pozornosť na žiadneho z nich. Plne dôverujem procesom výberového konania, ktoré som otvoril pre širokú verejnosť. Vedome som sa zdržal komentára na rôzne mediálne útoky už pred samotným výberovým konaním, ktoré mali jediný cieľ – protežovať jedného účastníka výberového konania,“  uzatvára minister Vlčan.

MPRV SR považuje výberové konanie na generálneho riaditeľa š.p. Lesy SR za transparentné s aktívnou účasťou verejnosti. Verejné vypočutie uchádzačov tu: https://bit.ly/3Mvcz2x

Autor článku: Tlačová správa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments