Zadajte hľadaný výraz

Legislatíva Z domova

Reštituenti by mohli namiesto náhradných pozemkov dostať aj peniaze

 Reštituenti by mohli namiesto náhradných pozemkov dostať aj peniaze
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Náhrada za pozemky, ktoré by sa mali vrátiť reštituentom, sa bude môcť za určitých podmienok vyplatiť aj v peniazoch. Vyplýva to z novely zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, ktorý na dnešné rokovanie vlády predložil premiér Robert Fico.

Pokiaľ Slovenský pozemkový fond (SPF) nevie vrátiť osobám, ktoré majú na to na základe reštitúcii právo, v minulosti zhabané pozemky, navrhuje im možnosť vrátenia náhradných pozemkov. Po novom si bude môcť aj oprávnená osoba sama navrhnúť takýto náhradný pozemok, a to najneskôr päť pracovných dní pred prerokovaním ponuky SPF.

„V prípade, ak oprávnená osoba nebude súhlasiť s poskytnutím náhradného pozemku a pozemok, ktorý sama navrhne jej nebude možné poskytnúť z dôvodov uvedených v zákone, náhrada za pozemky sa tejto oprávnenej osobe poskytne v peniazoch,“ konštatuje sa v predloženej novele.

Predkladaný návrh tiež rozširuje okruh pozemkov, ktoré nie je možné vydať ako náhradné pozemky, a to predovšetkým z dôvodu verejného záujmu. Predložený návrh novely podľa autora reaguje aj na pretrvávajúce problémy nie vždy transparentného prevádzania práv vyplývajúcich z reštitučných nárokov.

„Za účelom zvýšenia transparentnosti tohto procesu sa navrhuje, aby v prípade, ak sa náhrada poskytuje v pozemkoch, mohla oprávnená osoba svoj nárok na náhradu pozemku previesť na tretiu osobu až vtedy, keď je dohodnutý konkrétny pozemok,“ konštatuje sa v návrhu.

Zároveň sa z dôvodu zvýšenia právnej istoty navrhuje, aby takáto zmluva bola vyhotovená písomnou formou a podpisy účastníkov zmluvy boli úradne osvedčené.

S cieľom stransparentnenia pravidiel prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom by podmienky takéhoto nakladania s nehnuteľnosťami v jeho správe mali byť po novom upravené nariadením vlády SR.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments