Zadajte hľadaný výraz

Legislatíva Zo sveta

Predaj pôdy je vo väčšine členských štátov EÚ regulovaný

Predaj pôdy je vo väčšine členských štátov EÚ regulovaný
insert_photoarchív poľnoinfo.sk - Farma oviec vo Švédsku

Regulácia trhu s pôdou, ktorú navrhuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, je bežná aj v iných členských štátoch Európskej únie.

Pôdu na Slovensku by podľa navrhovaného zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, o ktorom bude už túto stredu (23.4.) rokovať vláda SR, mali nadobúdať ďalej len družstvá, agrofirmy a roľníci, ktorí podnikajú v poľnohospodárskej výrobe najmenej tri roky.

Každý členský štát Európskej únie si môže spôsob predaja pôdy upraviť samostatne zákonom.

Nemecko predaj poľnohospodárskej a lesnej pôdy obmedzuje, alebo odmietne záujemcom, ktorí nespĺňajú základné predpoklady, napríklad nemajú pobyt v obci a nedávajú záruku jej riadneho obhospodarovania.

V Rakúsku majú prednostné právo pri nákupe poľnohospodári. Cudzinci z nečlenských štátov Európskej únie právo na získanie povolenia majú, len ak nie sú dotknuté štátno-politické záujmy štátu, ak získanie pôdy zodpovedá hospodárskym záujmom krajiny, alebo ak má nadobúdateľ pôdy trvalé bydlisko v Rakúsku najmenej 10 rokov.

Právo uzatvárať zmluvy pri dedení alebo zmene vlastníka poľnohospodárskych pozemkov v Poľsku má Poľská štátna poľnohospodárska agentúra. Disponuje právom napríklad uzatvárať zmluvy, pričom v určitých prípadoch má právo na zmenu kupca. Predaj pôdy cudzincom upravuje osobitný zákon.

Maďarskému štátu prináleží na poľnohospodársku a lesnú pôdu predkupné právo pred každým iným záujemcom. Na nadobudnutie vlastníckeho práva je tam potrebné predbežné úradné povolenie správneho orgánu.

Holanďania nemajú zákon, ktorý by reguloval nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy, existuje však veľmi prísne uplatňovanie ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu pred prevodom na iné, než poľnohospodárske účely.

Vo Švédsku všeobecne platí, že fyzické osoby môžu nakupovať poľnohospodársku pôdu bez obmedzenia, ale v určitých oblastiach je potrebné povolenie a vyžaduje sa aj príslušné odborné vzdelanie alebo prax. V niektorých prípadoch sa vyžaduje, aby majiteľ býval na pozemku. Právnické osoby potrebujú na nákup pôdy povolenie.

V Slovinsku existuje predkupné právo, ktoré možno uplatniť pri predaji poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Osobami s predkupným právom sú napríklad spoluvlastník, manžel prevádzajúceho, farmár susednej plochy, poľnohospodárska organizácia alebo Národný poľnohospodársky a lesnícky fond.

Vo Francúzsku je trh s poľnohospodárskou pôdou rozhodujúcim spôsobom ovplyvnený organizáciou SAFER, ktorá sa skladá zo zástupcov poľnohospodárskych profesijných organizácií a regionálnych článkov obcí a jej činnosť je kontrolovaná štátom. Základnou úlohou SAFER-u je podpora transparentného a funkčného trhu s poľnohospodárskou pôdou, ako aj podpora regionálneho rozvoja a ochrana pôdy. Každý predaj pôdy je potrebné hlásiť notárovi, ktorý pre SAFER spíše návrh kúpnej zmluvy. Následne má SAFER dva mesiace na rozhodnutie o prijatí alebo odmietnutí návrhu zmluvy. Ak nejde o špekulatívny účel nákupu pôdy, prevod je akceptovaný. V opačnom prípade je zmluva odmietnutá.

Obdobne ako SAFER vo Francúzku, v Taliansku existuje verejný ekonomický subjekt ISMEA, ktorý okrem iného reguluje trh s pôdou, a to tak, aby vznikali funkčné poľnohospodárske majetky a zabezpečila sa generačná výmena v poľnohospodárstve vytvorením osobitných podmienok pre nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy mladými farmármi. Predkupné právo majú fyzické osoby, ktoré obrábajú pôdu najmenej dva roky a predkupné právo majú aj vlastníci poľnohospodárskej pôdy v susedstve. 

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk - Farma oviec vo Švédsku

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments