Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

Poľnohospodári si prerozdelia európske zdroje cez výzvy vyhlásené v minulosti

Poľnohospodári si prerozdelia európske zdroje cez výzvy vyhlásené v minulosti
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva plánuje navýšiť rozpočet výziev určených na podporu investícií do poľnohospodárstva alebo lesníctva. Celkovo ide o 160 miliónov eur európskych zdrojov, ktoré mali byť vyčerpané v programovom období 2014 – 2022. Dodatočné zdroje majú dofinancovať projekty vo výzvach, ktoré chceli poľnohospodári realizovať ešte v roku 2022 alebo 2023.

„Sme v situácii, že máme ešte zhruba 160 miliónov eur, kde musíme vypísať nové výzvy. Toto všetko je ešte starý Program rozvoja vidieka a tu máme deadline poslednej platby v máji – júni 2025. Máme posledný rok a pol, aby sme výzvy za 400 miliónov vyhodnotili a na druhej strane musíme vypísať ešte nové výzvy za 160 miliónov eur,“ uviedol ešte v decembri 2023 Richard Takáč, minister pôdohospodárstva.

V nových výzvach sa poľnohospodári nenájdu

Podľa informačného materiálu ministerstva pôdohospodárstva, ktorý v závere mája vzala na vedomie vláda, sa v roku 2024 počíta s vypísaním len troch investičných výziev a ani jedna sa bezprostredne nedotýka poľnohospodárskej prvovýroby.

Ak teda minister v závere roka hovoril o potrebe vypísania nových výziev v sume 160 miliónov eur, podľa dokumentu agrorezortu prerokovaného na vláde majú byť vyhlásené výzvy len v objeme 70 miliónov eur.

V podopatrení 8.3 sa pripravuje výzva v hodnote 30 miliónov eur na podporu prevencie škôd v lesoch a mala by byť vyhlásená už tento mesiac. Z hľadiska podopatrenia 4.2, určeného pre podporu investícií na spracovanie, dosahuje rozpočet výzvy 25 miliónov a má byť zverejnená v júli. Poslednou pripravovanou výzvou sú závlahy, ktorá mala byť spustená už v minulosti,  no jej vyhlásenie sa viac ráz odložilo. Najnovší termín hovorí o júli. Podľa informácií portálu poľnoinfo.sk je uvedená výzva určená len pre investície štátneho podniku Hydromeliorácie, prípadne Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Niektorí poľnohospodári očakávajú, že v najbližšom období by mali byť vyhlásené výzvy zamerané pre agrosektor s výškou projektu do 100 tisíc eur. O takejto skutočnosti ale ministerský materiál nehovorí. Informácie o novej agrovýzve vraj mali zaznieť na výjazdovom rokovaní vlády v Dolnej Krupej. To sa uskutočnilo takmer presne mesiac predtým, ako vláda prerokovala ministerský materiál, ktorý o novej – malej poľnohospodárskej výzve už nehovorí.

Navyšovanie alokácií

Naopak, podľa dokumentu MPRV SR má k zrýchleniu čerpania európskych podpôr pomôcť zvýšenie alokácie v minulosti vyhlásených výziev. Ministerstvo navrhuje zvýšiť rozpočet piatich výziev vyhlásených v rokoch 2022 a 2023 celkovo o 161,5 milióna eur.

Z hľadiska poľnohospodárstva sú najzaujímavejšie 52/PRV/2022 a 65/PRV/2022 určené na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Výzva 52 bola už v minulosti navyšovaná na 216,8 milióna eur, teraz má nová alokácia dosiahnuť 253,6 milióna eur. Výzva 65 bola vyhlásená pred koncom roka 2022 a zameraním sa v nej našli najmä producenti komodít špeciálnej rastlinnej výroby. Pôvodná alokácia výzvy bola vo výške 50 miliónov eur, podľa informačného materiálu MPRV SR dôjde k zvýšeniu vyčlenených finančných zdrojov na 129 miliónov eur.

Nárast alokácie sa má dotknúť aj výziev 59, 63 a 66 vyhlásených v rokoch 2022 a 2023, ktoré boli zamerané aj na podporu lesného hospodárstva.

Informácia k Akčnému plánu opatrení s cieľom zabezpečiť vyčerpanie finančných prostriedkov z PRV 2014-2022.

Kontrahované a vyčerpané

„V rámci príprav na ukončenie programového obdobia 2014 – 2022 bolo v rokoch 2022 až 2024 vyhlásených alebo prebiehajúcich celkovo 21 výziev s lokáciou 828 miliónov eur,“ uvádza Informácia k Akčnému plánu opatrení s cieľom zabezpečiť vyčerpanie finančných prostriedkov z PRV 2014-2022.

Celkovo je k 30. aprílu 2024 zakontrahovaných 1,25 miliardy eur prostriedkov určených na realizáciu projektových opatrení. Aktuálne čerpanie pri projektových prostriedkoch je na úrovni 700 miliónov eur. Pri viac ako 550 miliónoch eur sa čaká na to, či poľnohospodári budú projekty realizovať alebo je „na ťahu“ samotná Pôdohospodárska platobná agentúra.

„Za seba môžem povedať príklad. Kúpil som po podaní žiadosti traktor a doteraz to nie je vyplatené, pretože to dva roky stálo na PPA,“ uviedol v pondelok na tlačovej konferencii poľnohospodár Robert Kovács.

Stihnú zrealizovať?

O tom, či boli žiadatelia úspešní napríklad vo výzve 65, kde má dôjsť k najvýraznejšiemu navýšeniu alokácie poľnohospodári zatiaľ nevedia. Len pred pár mesiacmi im prišlo registračné číslo žiadosti. Agrosubjekty podľa našich informácií zatiaľ rozhodnutie o úspešnosti nemajú. Na samotnú realizáciu investičných zámerov pritom zostáva už len rok. Posledné žiadosti o platbu majú byť podané do konca júna 2025. Stavebné investície by pritom mali byť uzavreté riadnym kolaudačným rozhodnutím a až následne môže poľnohospodár požiadať o platbu. To opäť odkláňa roľníkov od realizácie dlhodobých investícií a prikláňa rezort k rýchlym riešeniam.

Marián Varga, prezident Ovocinárskej únie SR hovorí, že pri časti investícií už poľnohospodári čakajú len na administráciu zo strany platobnej agentúry. Považuje za dôležité, aby PPA projekty čo najrýchlejšie vyhodnocovala či komunikovala so žiadateľom, aby ovocinári stihli využiť prostriedky v čo najväčšom rozsahu.

Opatrenia

Ministerstvo vo svojom dokumente sľubuje opatrenia, ktoré zrýchlia finančné toky. Uvádzajú zavedenie návštevy na mieste v rámci administratívnej kontroly žiadosti o platbu, zavedenie investície s nízkym rizikom do úrovne investície 100 tisíc eur alebo zrušenie 100-percentnej kontroly na mieste. Jednotlivé zmeny ministerstvo odkonzultovalo s Európskou komisiou a aktuálne má prebiehať príprava PPA na uvedené zmeny.

V zhone o vyčerpanie európskych dotačných titulov z programového obdobia 2014-2022 sa zabúda na to, že poľnohospodári stále nemajú takmer žiadne informácie o aktuálnom programovom období. V súčasnosti sme pritom v druhom roku európskej päťročnice a na produktívne investície má za toto obdobie smerovať 340 miliónov eur. Konkrétne na finančné nástroje 278 miliónov eur a na klasické granty 62 miliónov. Toľko základná informácia k aktuálnemu obdobiu bez ďalších podrobností o tom, ako byť pripravení a neopakovať chyby z minulosti.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

3.7 3 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments