Zadajte hľadaný výraz

Z domova

Pôdohospodársky poradenský systém na Slovensku

Pôdohospodársky poradenský systém na Slovensku
insert_photoarchív poľnoinfo.sk - Budova Agroinštitútu v Nitre

Pôdohospodársky poradenský systém na plnenie noriem Európskej únie v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 až 2013 pre Agroinštitút Nitra, š.p. vytvorí spoločnosť Euconet v celkovej hodnote 0,55 milióna eur.

Predmetom projektu spolufinancovaného z Programu rozvoja vidieka, bude príprava návrhu metodiky pre tvorbu a riadenie Pôdohospodárskeho poradenského systému a tvorba príručky pre terénnych poradcov v oblasti Krížového plnenia pre opatrenie osi 2 PRV. Tento projekt sa tvorí aj za aktívnej účasti významných zahraničných expertov z Nemecka. Predpokladané ukončenie projektu je máj 2010.

„Výsledky prispejú k jednotnému prístupu poradcov a odbornej verejnosti k napĺňaniu povinností našich farmárov, obhospodarovateľov lesa k povinným požiadavkám hospodárenia a dobrým poľnohospodárskym a environmentálnym podmienkam v zelenom sektore,“ hovorí prof. Dušan Šimo z Centra pôdohospodárskeho poradenstva na Agroinštitúte v Nitre.

Pre úplnosť informácií uvádzame, že poradenské služby v pôdohospodárstve musel zriadiť každý členský štát Európskej únie. Aj keď s istým oneskorením, ale predsa, aj Ministerstvo pôdohospodárstva SR, v roku 2007, schválilo Koncepciu poradenských služieb v pôdohospodárstve. Významná úloha v predmetnej oblasti pripadá Agroinštitútu Nitra, štátnemu podniku.

„Ten má delegované povinnosti v oblasti koncepčných materiálov, analýz a prognóz, ďalej koordináciu poradenských aktivít, komplexnú starostlivosť o pôdohospodárskych poradcov (tvorba vzdelávacích programov, lektorské zabezpečenie, akreditácia vzdelávacej činnosti, certifikácia a vedenie Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR) a celý rad ďalších úloh spojených s tvorbou študijných materiálov a iné,“ uviedol Dušan Šimo.

Personálne zabezpečenie poradenských služieb je v súčasnom období pod kontrolou, čo treba hodnotiť pozitívne. Pred niekoľkými rokmi bol na internete prezentovaný značný počet poradcov, ktoré uvádzali viaceré inštitúcie. Rozhodnutím ministerstva pôdohospodárstva uvedeným v Koncepcii PPS sa zaviedol aj do tejto činnosti systémový prístup. Kto má záujem pracovať ako poradca, musí splniť odborné predpoklady a úspešne zvládnuť akreditované študijné programy Vstupného a Základného vzdelávania poradcov. PRV SR 2007-2013 v Opatrení 1.7 Využívanie poradenských služieb predpokladá, aby tieto služby zabezpečovali certifikovaný poradcovia, ktorým Certifikát vydal Agroinštitút Nitra, štátny podnik.

Rok 2009 bol pre vzdelávanie poradcov z hľadiska aktívnej účasti vo vzdelávaní priemerný. Je to zrejme dopad hospodárskej a ekonomickej krízy aj u nás, osobitne pre zelený sektor. Možno evidovať skôr nižší záujem uchádzačov o aktivity spojené s poradenskými službami. Finančná pozícia podnikov, ale najmä vzdelávacích inštitúcií (osobitne stredné odborné školy, ale aj iné) je významne poddimenzovaná, značná časť obmedzuje študijné programy, alebo sa spájajú na úrovni regiónov či miest. Odborné stredné školy majú dobré personálne zabezpečenie pre plnohodnotné zabezpečovanie poradenských služieb ako právnických osôb, žiaľ doteraz neprekonali bariéru otvorenia sa aj pre spoluprácu s praxou v predmetnej oblasti. Poradenské služby môžu byť potenciálnym zdrojom ich práce, ale aj finančných zdrojov na preklenutie krízových situácií.

Autor článku: Spracoval Juraj Huba podľa správy profesora Dušana Šimu a TASR.
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk - Budova Agroinštitútu v Nitre

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments