Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Rastlinná výroba Z domova

Pestovateľské výmery pšenice výrazne poklesli, vzrástol jačmeň

Pestovateľské výmery pšenice výrazne poklesli, vzrástol jačmeň
insert_photoŠtatistický úrad Slovenskej republiky

Prvé odhady naznačujú medziročný pokles úrody hustosiatych obilnín o viac ako 14 %. Hektárové výnosy skoro všetkých obilnín však prevýšia ich 5-ročné priemery.

Očakávaná celková úroda hustosiatych obilnín na úrovni 2,7 mil. ton by mala byť v porovnaní s minuloročnou definitívnou úrodou o takmer 460-tisíc ton nižšia. Na medziročnom poklese nad 14 % sa podieľalo najmä významné zníženie pestovateľskej výmery pšenice.

Celková osiata plocha hustosiatych obilnín bola 506,9 tis. ha, čo je o 43 tis. ha menej ako vlani. Medziročný pokles osiatych plôch je na úrovni 7,8 %. Rovnako tak úroda repky olejnej by mala medziročne poklesnúť o 22 %. Zozbierať by sa jej malo takmer 420 tisíc ton, pri očakávanom výnose 2,95 tony z hektára. Vyplýva to z prvého odhadu úrody, ktorý na základe informácií zozbieraných k 20. júnu 2024 spracoval Štatistický úrad SR.

Priaznivé počasie minulý rok podporilo úrodnosť a výnosy z hektára všetkých obilnín tak významne prekročili priemery posledných piatich rokov. Teplé jarné počasie aj tento rok síce umožnilo skoršie dozrievanie obilnín aj repky, ale intenzívne zrážky a striedanie teplôt pred tohtoročnou žatvou môžu nakoniec ovplyvniť celkovú úrodu. Aj keď poľnohospodári očakávajú medziročný pokles úrody, výnosy z hektára by pri odhadovaných plodinách s výnimkou jačmeňa a repky mali prekročiť priemery za posledných päť rokov (za roky 2019 až 2023)

Pokles pestovateľských výmer pšenice

Najčastejšie pestovaná obilnina na Slovensku pšenica, ktorá tvorí viac ako dve tretiny plôch hustosiatych obilnín, sa v tomto roku pestuje na ploche 349 tis. hektárov. Ide o výrazný pokles výmery v porovnaní s minulým rokom (takmer o 14 %). Priemerný hektárový výnos by mal dosiahnuť 5,65 tony pšenice z hektára, čo je menej ako v roku 2023, kedy výnosy dosiahli úroveň 6,12 ton z hektára. Je to však o 4,8 % vyšší výnos, ako je 5-ročný priemer. Celková úroda pšenice by tak mala atakovať takmer 2 mil. ton.

Celková úroda druhej najpestovanejšej hustosiatej obilniny, jačmeňa, by mala dosiahnuť 637 tis. ton, čo je o 5,6 % viac než vlani. Bude to dôsledok medziročne väčšej osiatej plochy (výmera je vyššia o takmer 12 %). Priemerná očakávaná produkcia 5 ton z hektára jačmeňa je o 0,3 tony nižšia ako vlaňajšia úroveň a súčasne je približne na úrovni päťročného priemeru.

V prípade očakávaných výnosov ide o prvý odhad, ktorý sa bude spresňovať podľa vývoja klimatických podmienok v ďalších odhadoch.

Výrazne viacej sa urodí aj ovsa a tritikale

Vyššie úrody sa očakávajú pri ovse a tritikale. Úroda ovsa by v tomto roku mohla dosiahnuť 35,4 tis. ton, čo je o 74 % viac ako v minulom roku. Výrazný nárast úrody je zapríčinený nárastom osiatych plôch o takmer 21 % na tohtoročnú úroveň 12,2 tis. ha so súčasným nárastom hektárového výnosu, ktorý očakávame na úrovni 2,9 ton z hektára. Ide o výnos, ktorý je vyšší ako vlaňajšia hodnota, súčasne je vyšší ako päťročný priemer.

Podobný nárast očakávame aj pri tritikale, ktorého výmera medziročne porastie o takmer 20% na úroveň 10,3 tis. ha. Celková produkcia tejto obilniny by mala dosiahnuť úroveň 42,9 tis. ton, čo je medziročný nárast o 44 %. Tento nárast produkcie je teda výsledkom zvýšenia osiatej výmery a rovnako tak nárastu výnosov z hektára, ktorý prevýši vlaňajšiu úroveň ako aj päťročný priemer a dosiahne úroveň 4,17 ton z hektára.

Osevná plocha raže sa medziročne výrazne znížila z 11,8 tis. na 8,3 tis. hektárov. Jej úroda by mala dosiahnuť 32,7 tis. ton, čo predstavuje 93 % hodnoty vlaňajšej produkcie. Očakávaný výnos 3,94 ton z hektára je však vyšší v porovnaní s minulým rokom, ale aj s päťročným priemerom (za roky 2019 až 2023).

Očakávaná celková úroda repky olejky (ozimná a jarná spolu) na úrovni 420 tis. ton predstavuje 78 % úrovne produkcie z minulého roka, čo je dôsledok mierneho poklesu osevných plôch (o 4 %), ale najmä nižšieho hektárového výnosu 2,95 tony z hektára (medziročne menej o 18 %). Súčasne je to o 0,2 tony z hektára menej ako bol priemer posledných päť rokov.

Autor článku: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zdroj obrázku: Štatistický úrad Slovenskej republiky

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments