Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

Oznámenie o možnosti zníženia oprávnených výdavkov

PPA oznamuje konečným prijímateľom podpory z PRV SR 2007 – 2013 z opatrení 1.1 Modernizácia fariem a 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, že je možné v rámci uvedených opatrení znížiť o viac ako 10% oprávnené výdavky, ktoré boli dohodnuté v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za nasledovných podmienok:

a/ konečný prijímateľ predloží PPA najneskôr do termínu 31. 5. 2010 písomnú žiadosť o zníženie oprávnených výdavkov, v ktorej uvedie: obchodné meno žiadateľa, číslo zmluvy, číslo opatrenia a schválené oprávnené výdavky podľa tabuľky č. 14 (uvedenej v Tabuľkovej časti), na ktoré požiadal o zníženie;

B/ žiadosť o zníženie oprávnených výdavkov neovplyvní pôvodné bodové hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok natoľko, že počet pôvodne pridelených bodov klesne pod stanovenú hranicu (72 bodov pri opatrení 1.1 a 90 bodov pri opatrení 1.2).

Upozornenie

Ak žiadateľ do troch rokov od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP nezrealizuje projekt v plnom rozsahu, tak ako mu to vyplýva z podpísanej zmluvy a PPA zistí, že nedočerpaním finančných prostriedkov nenaplnil cieľ projektu a opatrenia, PPA bude vyžadovať vrátenie už vyplateného finančného príspevku.

Autor článku: PPA
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments