Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Názory a komentáre Z domova Živočíšna výroba

Odpovedia poľnohospodári ministerstvu ako Cimrman?

Odpovedia poľnohospodári ministerstvu ako Cimrman?
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Doktrína je podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka súhrn zásad a pravidiel. Roky sa zdalo, že naše poľnohospodárstvo nemá jasnú doktrínu. Napriek tomu, že do neho smerovali verejné – v istom období najmä európske zdroje, štát nemal záujem vytvoriť s poľnohospodármi dohodu. Zmluvu o tom, čo od hospodárov na pôde požaduje a ako to bude kryť svojimi zdrojmi či legislatívou. Viacerí poľnohospodári sa tomuto faktu prispôsobili. Orientujú sa na základné podmienky, ktoré sú od nich žiadané v rámci splnenia pravidiel európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Situácia sa začala meniť až v roku 2019 s príchodom nového dotačného titulu – Zelená nafta. Ten jasne definoval, pri ktorých komoditách je dlhodobý problém s udržaním ich produkcie, dokonca existuje spoločenský záujem na náraste ich výroby.

Zelená nafta do poľnohospodárstva prilieva približne 30 miliónov eur ročne, čo vzhľadom na všetky ostatné podpory nie je veľa. Napriek tomu ide o pozitívny krok, ktorý funguje už štvrtý rok. Štrukturálnu zmenu nášho poľnohospodárstva, ale môže priniesť až zmena nastavenia hlavných dotačných titulov.

Dôležité je zmeniť tok európskych dotácií

Európska komisia už vo svojom zverejnenom legislatívnom návrhu novej agropolitiky v júni 2018 jasne deklarovala, dokonca ako prvú prioritu – zjednodušenie a modernizáciu SPP, viac voľnosti pre členské štáty. Hlavným znakom tohto vyhlásenia je, že štáty Európskej únie mali za úlohu pripraviť vlastné strategické plány, ktoré majú reflektovať na deväť špecifických cieľov. Každá krajina má iné podmienky a počiatočné východiská. Preto je pozitívom, že sa Európska komisia prestala pri uplatňovaní SPP pozerať na európske poľnohospodárstvo ako na jeden celok.

Náš Strategický plán pokračuje v podpore živočíšnej výroby a špeciálnych plodín, tak ako to začala už Zelená nafta alebo nastavenie podmienok projektových podpôr. Najlepšie to dokázala na dnešnej konferencii portálu poľnoinfo.sk – Financovanie poľnohospodárskych subjektov po roku 2023, prezentácia Jána Pokrivčáka z Inštitútu pôdohospodárskej politiky. Ročne bude do viazaných platieb smerovať 61 miliónov eur. V objeme vyčlenených finančných zdrojov pôjde najviac peňazí do produkcie kravského mlieka, pestovania cukrovej repy a bielkovinových plodín.

V podpore bielkovinových plodín sa Slovensko z hľadiska sadzby na hektár nachádza medzi členskými štátmi v polovici, pri podpore dojníc budú mať naši prvovýrobcovia mlieka šiestu najvyššiu podporu na dojnicu v EÚ, pri viazaných podporách na ovce a kozy desiatu, cukrovej repe štvrtú najvyššiu podporu na hektár a pri ovocí, ale aj zelenine, piatu.

Združovanie poľnohospodárov v oblastí produkcie ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa a zemiakov podporia od roku 2023 sektorové intervencie. Prostriedky sú tak určené opäť na investície do oblastí, kde má Slovensko dlhodobo problém. Vo výraznejšej miere ich na konferencii spomenul Jozef Šumichrast zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

V rámci ANC oblastí existujú dve sadzby. Jedna pre rastlinné a druhá pre farmy živočíšnej výroby. Rozdiel podpory medzi nimi je taktiež zásadný, o čom vo svojom vystúpením hovoril minister Samuel Vlčan.

Prezentácia Kataríny Mihaľovej, generálnej riaditeľky sekcie rozvoja vidieka MPRV SR informovala o tom, že podporené investície majú mať dôraz na živočíšnu výrobu a špeciálnu rastlinnú výrobu, vlastné spracovanie, skladovanie a odbyt.

Ak ešte v roku 2008 bol podiel živočíšnej výroby na hrubej poľnohospodárskej produkcii v dominancii, tak o dva roky neskôr prevažovala na Slovensku rastlinná výroba. A tak je to doteraz, aj keď podiel živočíšnej výroby za rok 2021 je podľa prezentácie bankára Petra Horného najvyšší za posledné štyri roky.

Výrobné zameranie je zrejmé

Zdá sa, že štát po rokoch bezcieľnej podpory a nezáujmu našiel svoju doktrínu v slovenskom poľnohospodárstve. Je ňou podpora špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby. Situácia však zašla príliš ďaleko.

Napriek enormnej snahe zvrátiť stav, do ktorého sa rezort dostal, je na jazyku otázka z českého filmu Jára Cimrman ležíci, spíci: „A není to málo Antone Pavloviči?“ Provokatívnu otázku vyslovil univerzálny český génius Cimrman po odpovedi Antona Pavloviča Čechova, že píše „Dve sestry.“

Ministerstvo napísalo za spolupráce s poľnohospodármi strategický plán. Jeho výrobné zameranie je zrejmé. Čo na jeho obsah odpovedia poľnohospodári po roku 2023 zatiaľ nie je jasné. Podľa toho, že sa ich dnes v Nitre stretlo štyristopäťdesiat, by mohla byť odpoveď iná, ako tá od Járu Cimrmana. Uvidíme.

Informácie z konferencie Financovanie poľnohospodárskych subjektov po roku 2023 budeme zverejňovať v najbližších dňoch. 

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments