Zadajte hľadaný výraz

Rastlinná výroba Z ekonomiky

Nízke výkupné ceny hrozna likvidujú vinohradníkov

Nízke výkupné ceny hrozna likvidujú vinohradníkov
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Tento rok bude prelomovým rokom pre slovenské vinohrady, domnieva sa vedúci špeciálnej rastlinnej výroby Poľnohospodárskeho družstva (PD) Mojmírovce Miroslav Belan. Veľmi nízke výkupné ceny hrozna sú hlboko pod výrobnými nákladmi, preto mnohí jeho pestovatelia skrachujú a v budúcom roku zostane veľa hrozna neobraného na koreni, tvrdí Belan. Tohtoročná úrody i kvalita hrozna je pritom nadpriemerná.

„Plody naberajú veľmi vysoké cukry, kyseliny sú trochu nižšie, no je veľmi dobrý ich pomer. Tohtoročné vína budú skutočne kvalitné,“ zhodnotil Belan úrodu.

PD Mojmírovce v súčasnosti obhospodaruje 130 hektárov rodiacich vinohradov, ďalších 25 ha čaká na obnovu. Družstvo spracováva približne štvrtinu svojej produkcie, zvyšok dodáva odberateľom. Výkupné ceny lukratívnych kvalitných odrôd sa pohybujú na úrovni predchádzajúcich rokov, teda medzi 0,46 až 0,73 eur (14 až 22 Sk) za kilogram. Ceny ostatných odrôd dosahujú 25 až 30 centov (7,53 až 9,04 Sk). Mnohí pestovatelia hrozna v nitrianskom regióne však predávajú svoju produkciu za podstatne nižšie ceny, ktoré sa pohybujú od 15 do 20 centov (4,52 až 6,03 Sk) za kilogram.

Slovenská republika má v rámci Európskej únie pridelené výsadbové práva na 22.227 ha vinohradov. Hoci k 31. júlu 2008 bolo registrovaných 21.477 ha vinohradníckych plôch, reálne zberové plochy dosahujú 12.000 až 13.000 ha, uviedol Slavko Bernáth z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Ročná produkcia vína dosiahla vlani 430.000 hektolitrov (hl) pri spotrebe 700.000 hl, čiže domáca produkcia pokryla zhruba 60 % spotreby.

„Reálne však z predaja domáce víno predstavuje len 40 %, dovoz takmer trikrát prevyšuje vývoz. Je to dôsledok spotreby, kde 50 % tvoria lacné stolové vína z dovozu. Na druhej strane treba vyzdvihnúť fakt, že vo výrobe slovenských vín predstavujú viac ako 80 % akostné vína a akostné vína s prívlastkom,“ zhodnotil situáciu na trhu Bernáth.

Problematickými bodmi slovenského vinohradníctva sú podľa neho nízka rozloha reálne rodiacich vinohradov spôsobená zlou vekovou štruktúrou, nízky počet krov na hektár ovplyvňuje hektárové výnosy, zlá je aj odrodová skladba, pretože vinohradníci pestujú vysoký počet odrôd. V kategórii mladých vinohradov je nedostatočná obnova, nezáujem o výsadbu, pri výstavbe nových vinohradov nedôslednosť pri predvýsadbovej príprave, kvalite výsadbového materiálu a ošetrovaní mladých výsadieb.

„Najkritickejším momentom, ktorý sa najvýraznejšie prejavil po roku 1989 a prejavuje sa doteraz, je závislosť vinohradníkov od spracovateľov hrozna,“ uviedol Bernáth.

Východisko vidí v obnove a stabilizácii plôch vinohradov s dôrazom na územnú a odrodovú rajonizáciu, orientáciu na menej odrôd, využívanie tradičných prípadne aj nových slovenských odrôd.

„Treba pokračovať v trende zamerania sa na výrobu kvalitných vín, pretože konkurovať lacným dovozovým vínam je v našich podmienkach nemožné. Maximálnu pozornosť treba venovať zakladaniu nových výsadieb. Doslova existenčnou prioritou pre slovenského vinohradníka je zabezpečenie odbytu či spracovania dopestovaného hrozna, priame prepojenie vinohradníckej a vinárskej výroby,“ konštatoval Bernáth.

Je presvedčený, že aj keď budovanie spracovateľských a výrobných vinárskych kapacít je finančne veľmi náročné, pre Slovensko s veľkou variabilitou agroklimatických podmienok pre pestovanie viniča budú efektívne stredné a menšie podniky s jasnou špecifikáciou svojej produkcie, jasnou obchodnou a marketingovou orientáciou na alternatívne odbytové kanály a okruh spotrebiteľov.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments