Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z ekonomiky

Minister Stanislav Becík vyzval banky na spoluprácu

Minister Stanislav Becík vyzval banky na spoluprácu
insert_photoUniCredit bank - Banka, ktorá v rámci Sektorového operačného programu pre roku 2004 - 2006 prefinancovala 2 miliardy korún a počas minulého a začiatkom tohto roka odprezentovala v každom slovenskom regióne schémy financovania Programu rozvoja

Minister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík inicioval stretnutie predstaviteľov bánk, ktoré sa podieľajú na financovaní poľnohospodárstva na Slovensku. Pri rokovaní minister pôdohospodárstva vyzval banky k ďalšej spolupráci. Zdôraznil, že účasť bánk v agrosektore je dôležitá, keďže poskytujú rezortu takmer 16 miliárd korún úverov.

Predmetom porady bola predovšetkým výmena informácií o postupoch v najbližšom období a najmä pri zmenách v agrárnej politike v SR do budúcnosti. Minister ubezpečil prítomných, že rozvoj poľnohospodárstva a jeho podpora je prioritou vlády SR nielen z politického, ale najmä z ekonomického hľadiska. Ďalej informoval o krokoch v reforme spoločnej politiky EÚ, v ktorej zmeny nebudú mať záporný vplyv na mieru podpory poľnohospodárstva v SR. Podpora do roku 2013 bude mať pre SR dve tendencie. Zvyšovanie objemu zdrojov do poľnohospodárstva ako celok a čiastočná zmena v dôsledku modulácie s miernym dopadom na veľké podniky s platbami nad 300 tisíc euro v maximálnej výške krátenia do 4 percent. Na druhej strane sa tieto prostriedky budú môcť použiť do rozvojových programov pre vidiek.

O rozpočte na rok 2009 sa zhodli na konštatovaní, že je veľmi pozitívny. Podpora v agrosektore sa v porovnaní s rokom 2008 zvýši o 3,4 miliárd korún. Zvýši sa totiž objem priamych platieb. Súčasne sa začnú využívať aj zdroje podpory z programu rozvoja vidieka až do úrovne 9 miliárd korún pre najbližšie obdobie. Po vstupe do eurozóny sa potlačí aj nepriaznivý fakt, keď sa podpora vyplácala v nepriaznivom kurze slovenskej koruny a euro. O 1 miliardu korún sa posilnia aj zdroje na štátnu pomoc. Tieto prostriedky by mali pomôcť novo koncipovanému programu diverzifikácie zameraného na zvýšenie pridanej hodnoty a znižovanie záporného obchodného salda odvetvia. Okrem existujúcich opatrení by mali byť podporené rozvoj vinohradníctva, chmeľníc, sadov, ovocia, zeleniny a závlahy.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR pripravuje novú koncepciu štruktúry priamych platieb, ktorá by mala zvýšiť podporu rozvoja živočíšnej výroby a výroby s vysokou pridanou hodnotou. Cieľom je zastaviť zvyšovanie záporného salda zahraničného obchodu. Pripravujú sa alternatívy algoritmov nových nápočtov SAPS, POP, VDJ (jednotná platba na plochu, plodiny na ornej pôde, veľké dobytčie jednotky). Súčasťou novej koncepcie priamej podpory bude posilnenie platieb vo vzťahu k špeciálnym plodinám. V žiadnom prípade však nepríde k zníženiu priamych platieb pre konkrétny poľnohospodársky podnik pod úroveň roku 2008.

Z pohľadu aktuálneho stavu vo vyplácaní platieb generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry informoval, že do konca roka po overení správnosti budú vyplatené všetky priame platby v celkovom objeme 9,5 miliárd korún, okrem platieb na cukor. Platby na environmentálne opatrenia zalesnenia, a niektoré ďalšie, budú vyplatené v prvom štvrťroku 2009.

Do konca roka 2009 bude ukončený proces overenia projektov PRV, uzatvorenia zmlúv medzi beneficientmi, a PPA na projekty opatrení 1.1 a 1.2. Súčasne budú môcť podniky predkladať už žiadosti o platby na realizované časti programov.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR poskytlo informácie o pripravovanom systéme štátneho nákupu kukurice a kŕmneho obilia. Informovalo o príprave legislatívy a technike štátneho nákupu, ktorý by sa mohol realizovať až do výšky 1 miliardy korún, čo by prispelo k zlepšeniu cash flow poľnohospodárov.

Minister Stanislav Becík vyjadril presvedčenie, že v nadväznosti na tieto pozitívne informácie a jasnú koncepciu MP SR sa bankový sektor ďalej účastní financovania potrieb agrosektoru.

Banky súhlasili s poskytovaním ďalších úverov poľnohospodárom, keďže vidia dostatočné záruky zo strany štátu, ktorý má poľnohospodárstvo ako svoju prioritu

Autor článku: MP SR
Zdroj obrázku: UniCredit bank - Banka, ktorá v rámci Sektorového operačného programu pre roku 2004 - 2006 prefinancovala 2 miliardy korún a počas minulého a začiatkom tohto roka odprezentovala v každom slovenskom regióne schémy financovania Programu rozvoja

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments