Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

Mária Kadlečíková: Degradovať VÚEPP na oddelenie štátneho byrokratického mechanizmu je obrovskou chybou

Mária Kadlečíková: Degradovať VÚEPP na oddelenie štátneho byrokratického mechanizmu je obrovskou chybou
insert_photoTASR - Mária Kadlečíková na snímke z roku 2002

Poľnohospodárske a potravinové systémy, ak majú naplniť očakávania a požiadavky potravinovej sebestačnosti a výživy, zachovania biodiverzity, či zmierňovania negatívnych dopadov klimatických zmien, musia prejsť urgentnými a komplexnými transformačnými procesmi, a to tak vo svete, ako aj u nás doma v Slovenskej republike.

Tieto procesy si vyžadujú  rozvoj nových vedeckých poznatkov a riadiacich mechanizmov, aby dokázali usmerňovať viacnásobné dimenzie poľnohospodárskej výroby, jej ekonomiky, obchodu, spotreby, zdravia ľudí a hospodárskych zvierat, vidiecku zamestnanosť a najmä udržateľný rozvoj.

Pri tomto všetkom dôležitú úlohu zohráva, popri iných korešpondujúcich vedách, aj agrárna ekonomika, ktorá má v našich slovenských súvislostiach bohatú tradíciu, najmä ak zoberieme do úvahy jej podiel na raste efektívnej a modernej poľnohospodárskej produkcie, bývalej vysokej úrovne potravinovej sebestačnosti, jej aktívnu účasť na transformácii agropotravinárskeho odvetvia z centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú, ale najmä na obrovský kus práce, ktorú vykonali vedeckí pracovníci Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v predvstupovom a postupovom období do EÚ.

Kde sme sa to dostali, kde to spejeme?

V týchto ťažkých dňoch, keď sme zvyknutí prijímať v dôsledku pandémie COVID-19 len nedobré správy, ma ako blesk z jasného neba zasiahla informácia, že Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva bude zrušený koncom roka. A to nie spôsobom integrácie s inou vedeckou inštitúciou, čo by sa v týchto zložitých časoch dalo do istej miery, ako-tak pochopiť, ale zvolená cesta vedie k likvidácii agrárnej ekonomickej vedy.

Kladiem si otázku, že kde sme sa to dostali, kde to spejeme? My nepotrebujeme agrárnu ekonomiku v časoch, keď je všetko postavené na ekonomických analýzach a na ich základe sa nastavujú ďalšie rozvojové trajektórie? Akýkoľvek súhrnný dokument, ktorý bol vypracovaný na základe požiadaviek EÚ, OECD, Svetovej banky, FAO a iných medzinárodných organizácií bol vypracovaný týmto ústavom. Žiadna koncepcia rozvoja agrárneho sektoru nevznikla bez koordinačného úsilia a analyticko-syntetických vedeckých výsledkov tohto ústavu.

Oddelenie môže byť s príchodom novej exekutívy kedykoľvek zrušené

Považujem za obrovskú chybu degradovať VÚEPP na jedno z oddelení v rámci štátneho byrokratického mechanizmu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré môže byť kedykoľvek zrušené príchodom novej exekutívy a to podľa výsledkov volieb. To si agrárna ekonomická veda, ani poprední vedeckí pracovníci, ale najmä naše poľnohospodárstvo a potravinárstvo v žiadnom prípade nezaslúžia.

Prosím kompetentných, aby ešte raz zodpovedne prehodnotili tento nepochopiteľný krok, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou ohrozí stabilitu slovenského poľnohospodárstva a v dôsledku toho, okrem iných negatívnych dopadov, povedie k enormnému rastu cien potravín, keďže budeme stále viac odkázaní na dovozy zo zahraničia.

Zastavte prosím výkon tohto rozhodnutia, veda sa predsa nedá robiť pod egidou ministerskej byrokracie, ale len s jeho podporou v rámci samostatnej renomovanej vedeckej inštitúcie.

Autor článku: Dr.h.c. Doc. Mária Kadlečíková CSc, bývalá riaditeľka Kancelárie FAO-OSN pre Európu a Strednú Áziu a pedagogička Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Zdroj obrázku: TASR - Mária Kadlečíková na snímke z roku 2002

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
1 Komentár
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Jozef Bulla
Jozef Bulla
22. december 2021 11:21

Dobrý deň. Plne súhlasím so stanoviskom prof. Márie Kadlečíkovej. Realizácia tohto kroku je naplnením podpory vednej politiky súčasnej vlády,alebo plnením státe platnej politiky ESO exministra R. Kaliňáka znižovaním štátnej byrokracie na účet rezortnej VVZ? Za 100 rokov existencie tohto ústavu sa nepodarila jeho likvidácia ideologická a vecná ! Podobný ťah… Celý komentár »