Zadajte hľadaný výraz

Reportáže Zaujímavosti

Kukučínovská radosť z práce zabezpečila osoh regiónu

Kukučínovská radosť z práce zabezpečila osoh regiónu
insert_photo3 x autor

Obdobie žatvy neprináša priestor na hlboké zamyslenie. Hodnota času sa meria pozberaným obilím. Zapĺňajúce sa sýpky idú ruka v ruke s finančnou stabilitou roľníka v ďalších mesiacoch. Uvedomujú si to aj všetci zamestnanci družstva v Kukučínove, keď sa k dvom družstevným kombajnom pridávajú v čase vrcholiacich prác aj tri brigádnické posily. Cieľ je vždy rovnaký. Pozberať kvalitné obilie, a tým uchrániť celoročne vynaloženú snahu.

Až požatevné vydýchnutie ponúka priestor na roztriedenie myšlienok. Aj preto si predseda tamojšieho družstva Zoltán Cibuľa, na svoje pracovné jubileum spomenul až o niekoľko dní neskôr. V júli bolo presne štyridsať rokov, čo nastúpil do vtedy ešte zlúčeného družstva. S rozdelením na začiatku deväťdesiatych rokov prišla aj nová úloha. Viesť podnik v období neistej transformácie, ale aj vstupu do Európskej únie.

Napriek kotrmelcom, ktoré domáca agrárna politika zažíva v posledných desaťročiach, je zámer Zoltána Cibuľu vcelku prostý. Rozvíjať podnik, ktorý vytvára pracovné príležitosti pre desiatky ľudí, čo nie je možné bez komplexnej poľnohospodárskej výroby.

„Poslaním živočíšnej výroby je aj tvorba prostriedkov pre rastlinnú výrobu. Chov zvierat nemôžeme vnímať len cez nízku cenu mlieka alebo bravčového mäsa. Osevný postup a správne striedanie plodín, v ktorom nechýbajú krmoviny, nám predsa obohacujú pôdu, čo sa musí odzrkadliť v rastlinnej výrobe,” opakuje pravdu našich predkov predseda družstva.

Samozrejme, tamojší hospodári vnímajú ekonomiku v živočíšnej výrobe minimálne tak citlivo ako ostatní poľnohospodári. Napriek tomu si nevedia predstaviť, že by ich hospodársky dvor nezdobil holštajnský dobytok a chov ošípaných.

„Pri produkcii mlieka sú rozhodujúce objemové krmivá. Ak nedokážete dosiahnuť dojivosť z vlastných krmív a chcete dojiť len s pomocou nakúpených zložiek, ekonomika vás zlikviduje,” nazdáva sa Zoltán Cibula.

Obdobie nízkych nákupných cien sa v Kukučínove rozhodli prečkať pomocou zvýšenia výroby. Tento rok dokonca prekročili kapacitu chladiaceho zariadenia. Do nákupu nového sa im veľmi nechcelo, o to menej ale aj do znižovania stavov zvierat. Zvíťazila radosť z úžitkovosti stáda, ktoré sa už tento rok priblíži k priemernej 10-tisíc litrovej dojivosti na dojnicu a rok.

„Ak hospodárite len z dôvodu vlastného osohu, je to veľmi ťažké. Peniaze zabrzdia myšlienky na ďalšie investície. Pre poľnohospodárstvo musíte byť zapálení. Ak vidíte v maštali pekné teliatko, radosť z neho má byť väčšia, ako myšlienky o ekonomickej nevýhodnosti, prípadne až o likvidácii stáda. Dobrou ošetrovateľskou prácou, výživou a veterinárnou starostlivosťou sa dá prečkať aj toto ťažšie obdobie,” presviedča Zoltán Cibula.

Maštaľný hnoj spolu s dobrou agronomickou praxou dokázal aj tento rok na tamojších poliach malé zázraky. Podporenie repky 15-tonami hnoja prinieslo priemernú úrodu 4,5-tony z hektára. Vynikajúce boli aj úrody pšenice, ktorá sa odvďačila 7,5 tonami z hektára a jačmeňa, ktorý sypal v priemere o tonu menej. K nadštandardným výsledkom dopomáha aj orientácia v nových odrodách, ktoré ponúkajú osivárske spoločnosti.

„Vsadili sme na nové odrody, ktoré máme možnosť si aj odskúšať. Vlani sme pre štyri spoločnosti množiteľsky pestovali pšenicu, aj jačmeň. Celkovo na 90-hektároch pôdy,“ hovorí predseda družstva, ktorého je možné často stretnúť aj na firemných seminároch určených pre agronómov.

„Doba mýlenia je už dávno preč. Ak spravíte chybu, nikto iný, ako podnik, ktorý vediete, ju nezaplatí. Tieto finančné následky pritom môžu mať dlhodobé dopady na hospodárenie,“ hovorí Zoltán Cibuľa.

K diverzifikácii kukučínovského družstva už tradične patrí aj cukrová repa, kde vlani dosiahli 18,1-percentnú cukornatosť. Informácia na ocenení, ktoré je vystavené v kancelárii Zoltána Cibulu, prezrádza, že ide o vôbec najlepší výsledok z dodávateľov seredského cukrovaru. Výnimočná bola aj produkcia hrozna, 13,5-tony z hektára! Tento rok z dôvodu jarných mrazov zaknihujú nižšie úrody. Aké? To je už budúcoročný príbeh ročenky Top Agro.

 

Tabuľka:

Výmera poľnohospodárskej pôdy: 1 146 ha

Počet zamestnancov: 36

Reportáž z Kukučínov, poľnohospodárske družstvo, je aj súčasťou ročenky Top Agro 2015/16, ktorá vyšla 27. októbra 2016. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže Top Agro ju obdržali predstavitelia 100 najlepších poľnohospodárskych subjektov na Slovensku.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: 3 x autor

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments