Zadajte hľadaný výraz

Európska únia Z ekonomiky

Komisia navrhuje dodatočné opatrenia na pomoc sektoru mliekarstva

Komisia navrhuje dodatočné opatrenia na pomoc sektoru mliekarstva
insert_photoGrune Woche - komisárka a holandská ministerka poľnohospodárstva

Po nedávnom poklese cien mlieka a mliečnych výrobkov komisárka pre poľnohospodárstvo Mariann Fischerová Boelová prisľúbila nové opatrenia na podporu trhu. Budúci týždeň Komisia znovu zavedie vývozné náhrady za maslo, syr, plnotučné a odstredené sušené mlieko. Keď sa v marci začne maslo a odstredené sušené mlieko intervenčne nakupovať, Komisia sa zaväzuje, že v prípade potreby nakúpi viac ako vopred stanovené množstvo prostredníctvom bežných verejných súťaží. V novembri Komisia s účinnosťou od 1. januára 2009 opätovne zaviedla súkromné skladovanie masla vrátane masla vyrobeného v decembri. Tým sa zaviedlo súkromné skladovanie skôr ako v bežnom prípade.

„Prudkosť poklesu cien mlieka v posledných mesiacoch mnohých prekvapila“, vyhlásila komisárka Fischerová Boelová.

„Počas mojich návštev jednotlivých členských štátov som hovorila s mnohými výrobcami a ich obavy sú zrejmé. Nadišiel čas, aby im Európska únia pomohla. Zmeny v rámci kontroly zdravotného stavu SPP poskytnú sektoru mliekarstva výrazné oživenie. Treba však spraviť niečo hneď, pretože kontrola zdravotného stavu sa bude uplatňovať až od budúcej sezóny. Som pevne presvedčená, že opatrenia, ktoré som navrhla, prispejú k stabilizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.“

Po nebývalom zvýšení cien mlieka a mliečnych výrobkov v roku 2007 a na začiatku roka 2008 sa situácia na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami teraz úplne zmenila. V dôsledku zvýšenia ponuky na svetovom trhu a zníženia dopytu na vnútornom sa trhové ceny mliečnych výrobkov znížili na intervenčnú úroveň alebo dokonca aj pod ňu. Ceny vyplácané výrobcom mlieka sa očividne vyvíjajú rovnako; podstatne sa znížili a budú sa pravdepodobne znižovať ďalej.

Pokiaľ ide o intervenciu, nákup masla a sušeného odstredeného mlieka, ktorý sa bude vzťahovať na výrobky vyrobené od februára, bude pokračovať od 1. marca až do konca augusta. Prvých 30 000 ton masla a 109 000 ton sušeného odstredeného mlieka sa nakúpi za vopred určenú cenu (intervenčnú cenu). Očakáva sa, že toto množstvo bude rýchlo vyčerpané a že v dôsledku toho bude potrebné podporiť trh aj pri väčšom množstve. Podľa rozhodnutia v rámci kontroly zdravotného stavu SPP možno ďalšie množstvá akceptovať s cenami stanovenými prostredníctvom verejnej súťaže uskutočňovanej každé dva týždne.

Komisárka Fischerová Boelová požiadala útvary Európskej komisie, aby pripravili návrh rozhodnutia, ktorý bude predložený riadiacemu výboru s cieľom poskytnúť takúto možnosť v prípade, ak sa dosiahne hranica 30 000 ton masla a 109 000 ton sušeného odstredeného mlieka, aby sa zabránilo akémukoľvek pozastaveniu intervencie v tomto období znížených cien.

Pokiaľ ide o vývozné náhrady, nastal čas znovu použiť tento nástroj. Trvalé obdobie vysokých cien na svetovom trhu nás viedlo k pozastaveniu vyplácania vývozných náhrad od júna 2007. Pri svetových cenách, ktoré sú v súčasnosti nižšie než intervenčné a trhové ceny EÚ, naši vývozcovia už nie sú schopní konkurovať. Túto situáciu ešte väčšmi zhoršujú existujúce ťažkosti našich vývozcov zapríčinené finančnou a úverovou krízou. Vývozné náhrady sa budú vyplácať nielen za maslo a sušené odstredené mlieko, ale aj za ďalšie mliečne výrobky, za ktoré sa vyplácali v minulosti, najmä za sušené plnotučné mlieko a syr. Náhrady za maslo a sušené odstredené mlieko sa stanovia prostredníctvom verejnej súťaže, v rámci ktorej sa o ponukách predložených v ďalšom kole rozhodne budúci týždeň. Počet verejných súťaží sa zvýši z jednej na dve mesačne, aby sa zvýšila efektívnosť systému.

Rovnako ako v minulosti sa budú vývozné náhrady vyplácať v súlade s našimi právami a záväzkami v rámci WTO. Pokiaľ ide o špecifickú výšku náhrad, bude závisieť od ponúk, ktoré nám predloží obchod, a bude sa posudzovať podľa zvyčajných objektívnych kritérií, aby sa zabezpečilo, že náhrady sa budú poskytovať iba v množstve, ktoré je nevyhnutne potrebné.

Európska komisia chce prijatím takýchto opatrení vyslať výrobcom mlieka a sektoru mliekarstva jasný signál toho, že je pripravená plne využiť naše dostupné nástroje na podporu trhu a príjmov výrobcov.

Autor článku: Tlačová správa Komisárky EK
Zdroj obrázku: Grune Woche - komisárka a holandská ministerka poľnohospodárstva

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments