Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

Do konca roka treba ukončiť všetky projekty financované z fondov

Čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a zo štátneho rozpočtu je ohrozené, ak sa do konca tohto roka neukončí financovanie všetkých projektov, na ktoré sa poskytujú prostriedky z Programu rozvoja vidieka za programové obdobie rokov 2007-2013.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) preto vyzvala všetkých konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku, aby predkladali žiadosti o platbu kompletné, podľa aktuálneho zoznamu príloh, ktoré sú k žiadosti povinní pripojiť. Zoznam príloh na jednotlivé opatrenia je uverejnený aj na webovom sídle PPA.

„Potrebné je urýchliť proces spracovania žiadostí o platbu. Žiadatelia ich predkladali často nekompletné, čo v praxi znamená celkové predĺženie spracovávania žiadostí o nenávratný príspevok,“ vysvetlila dôvod výzvy riaditeľka odboru finančných nástrojov pre projektové podpory PPA Zuzana Kozinková.

„K žiadostiam o platbu pri tých opatreniach, ktoré vyžadujú aj zriadenie záložného práva v prospech PPA, potrebné je priložiť list vlastníctva alebo výpis z notárskeho centrálneho registra záložných práv, na ktorých je vyznačené záložné právo v prospech PPA,“ upozornila hovorkyňa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Katarína Belická.

Pripomenula tiež, že koneční prijímatelia platieb majú povinnosť informovať agentúru o akýchkoľvek zmenách v projekte, ktoré majú vplyv na rozpis oprávnených výdavkov.

„Tento rozpis tvorí prílohu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). Prijímatelia platieb sú povinní informovať PPA aj o zmene dodávateľa tovarov, stavebných prác a služieb, zároveň aj o všetkých skutočnostiach, ktoré vyplývajú zo zmluvy o nenávratný príspevok,“ pripomenula Belická.

V prípade, že žiadosť nebude kompletná, PPA ju pozastaví a žiadateľom určí lehotu na doplnenie chýbajúcich dokladov, teda povinných príloh.

 „Ak od doručenia pozastavenia žiadosti v určenej lehote prijímatelia platieb požadované doklady na PPA nedoložia a nezdôvodnia príčiny, žiadosť o príspevok PPA zamietne a nebude niesť zodpovednosť za prípadné finančné straty ani žiadne iné výdavky spojené s nevyplatením požadovanej sumy,“ upozornila Belická.

PPA niektorým prijímateľom platieb pozastavila žiadosti a vyzvala ich na doplnenie chýbajúcich povinných príloh, avšak lehotu na ich doplnenie im nestanovila. Ak chýbajúce doklady doteraz na PPA nezaslali, určí im presnú lehotu, ktorá pre nich bude už záväzná.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments