Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z ekonomiky

Žiadosť na spracovateľský podnik pre ľan a konope treba podať do 31. mája

Žiadosť na spracovateľský podnik pre ľan a konope treba podať do 31. mája
insert_photogov.mb.ca

I keď v Česku a Maďarsku sa pestovaniu ľanu a konope na technické účely darí už viac rokov, legislatíva na Slovensku otvára túto možnosť pre fyzické a právnické osoby prvý raz pre hospodársky rok 2009 až 2010. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) Ministerstva pôdohospodárstva (MP) SR na základe jeho výzvy očakáva žiadosti o schválenie spracovateľského podniku na obe komodity do 31. mája tohto roka.

Súčasťou výzvy je metodický pokyn o tom, čo musí žiadosť obsahovať a aké sú práva a povinnosti podnikateľa, ktorému PPA žiadosť schváli.

Legislatívnym rámcom na pestovanie oboch agrokomodít je nariadenie Rady (ES) z marca 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov. Slovensku pridelila EÚ kvótu na pestovanie ľanu a konope a spracovávanie ľanových a konopných stoniek.

Podľa pokynov MP platí, že nakoľko spracovávať ľanové a konopné stonky, ktoré sú predmetom podpory zo zdrojov EÚ, môže iba schválený prvý spracovateľ, je potrebné, aby spracovatelia požiadali o schválenie ešte pred začiatkom hospodárskeho roka. Pokiaľ by spracovateľ požiadal o schválenie po tomto termíne, proces schválenia by sa síce rozbehol, ale pre tento rok by spracovateľ nemal nárok na podporu. Požiadať o schválenie môže tiež osoba alebo skupina osôb, ktorá má k tomuto úkonu overenú plnú moc.

V žiadosti musí uchádzač uviesť napr. aj skladovacie zariadenia na spomínané agrokomodity, sortiment, teda plánovaný rozsah výrobkov získaných spracovaním, spôsob vedenia evidencie, metódu odberu vzoriek či kapacitu spracovateľskej prevádzky.

Ak PPA žiadosť uchádzačovi schváli, pridelí mu číslo schválenia pre pestovanie ľanu a konope na technické účely. Pestovateľ musí mať zmluvu so schváleným prvotným spracovateľom – podnikom na spracovanie jeho stoniek za úplatu.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: gov.mb.ca

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments