Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

PPA spustila vyplácanie preddavkov pre chovateľov hospodárskych zvierat

PPA spustila vyplácanie preddavkov pre chovateľov hospodárskych zvierat
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala vyplácať preddavky na priame podpory pre poľnohospodárov. Chovatelia hospodárskych zvierat, ktorí splnili podmienky, môžu získať až polovicu priamych platieb vo forme preddavkov už koncom tohto roka. Agrerozort tak do konca roka vyplatí 6 354 úspešným žiadateľom takmer 20 mil. eur.

Preddavky na priame podpory na schémy viazaných platieb

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyplatí prostredníctvom PPA preddavky na priame podpory na podporné schémy viazaných priamych platieb. Ide o platby na chov bahníc, jariek a kôz, na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka a platby na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka.

PPA vykonala administratívnu kontrolu žiadostí vrátane krížových kontrol plnenia kritérií oprávnenosti a plnenia podmienok krížového plnenia a obstarala si potrebné podklady, ktorými sú podania, vyjadrenia účastníka konania, dôkazy, ako aj výsledky uskutočnených kontrol na mieste.

MPRV SR pre rok 2020 určilo 50 % výšku zálohových platieb, ktorá predstavuje maximálnu možnú úroveň v zmysle pravidiel EÚ. Agrorezort stanovil pre rok 2020 sadzby pri platbe na chov bahníc, jariek a kôz v sume 17,13 EUR/ks, pri platbe na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka v sume 168,62 EUR/ks a pri platbe na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka v sume 249,66 EUR/ks.

Na základe splnenia legislatívnych podmienok a zabezpečenia technických prostriedkov sa začali 23.10.2020 vyplácať preddavky vo výške 50 % pre 6 354 žiadateľov, ktorí splnili podmienky pre poskytnutie platieb, v celkovej sume 19 464 089,55 EUR.

Agrorezort však chovateľov dôrazne upozorňuje, že Oznámenia o poskytnutí zálohovej platby bude Pôdohospodárska platobná agentúra v roku 2020 doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby si žiadatelia, ktorí majú aktívne elektronické schránky, v najbližších dňoch skontrolovali doručené dokumenty. Žiadateľom, ktorí nemajú aktívne elektronické schránky, budú doručené listinné rovnopisy Oznámení o poskytnutí zálohovej platby poštou.

Autor článku: Daniel Hrežík - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments