Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Pestovatelia obilnín by mohli byť pred žatvou (s)pokojní

Pestovatelia obilnín by mohli byť pred žatvou (s)pokojní
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Na Slovensku došlo tento rok k významnému poklesu pestovateľských výmer hustosiatych obilnín. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory dosahuje pokles pri ozimnej pšenici takmer 18 percent, pri jarnom jačmeni 22 percent a pri raži ozimnej 17 percent. Významný nárast z 8 400 na 15 100 hektárov zaznamenala pšenica jarná, ktorá ale z celkového podielu nie je kľúčovou obilninou.

Celkovo došlo k výpadku pestovateľských výmer jesenných a jarných hustosiatych obilnín na úrovni takmer 100 tisíc hektárov. Približne rovnaká výmera porastov môže byť poškodená hubovitými ochoreniami, nakoľko nebolo možné vstúpiť na plochy, ktoré boli podmáčané alebo zaplavené. V prípade priemernej úrody 3,5 – 4 tony z hektára, dosiahne výpadok na tohtoročnej úrode, len z dôvodu nižších osiatych plôch, približne 350 až 400 tisíc ton.

I napriek predpokladanému poklesu úrody, bude mať Slovensko prebytok obilnín na úrovni do pol milióna ton.

„Pri súčasnej situácii sa nevyhnutným stáva export obilnín a olejnín. Poľnohospodári najmä v poslednom období pochopili výhody vývozu agrokomodít,“ povedala Blanka Boťanská z obchodnej spoločnosti Provit SK, s. r. o.

Podľa odhadov, naši bezprostrední susedia budú mať problémy nie len s objemom produkcie hustosiatych obilnín, ale i s kvalitou. Viaceré indície vývoja na trhu hovoria o priemernej cene potravinárskej pšenice, po žatve, na úrovni 120 – 125 eur za tonu. Včerajšie (29. júna) zasadnutie Cenového burzového výboru síce informovalo o súčasnej cene potravinárskej pšenice triedy E na úrovni 117 eur za tonu, to je ale značne podhodnotené. Podľa dostupných informácii ceny dosahujú približne úroveň 125 – 128 eur za tonu.

„Trh Slovenskej republiky je, najmä vzhľadom na svoj objem, z hľadiska celoeurópskeho, či celosvetového takmer zanedbateľný, ale na druhej strane najviac citlivý na zmeny v okolitých trhoch. Cenotvorba u nás je ovplyvňovaná najmä trhmi v Maďarsku, v Českej republike, vo Francúzsku, v Nemecku, ale napríklad aj na Ukrajine,“ uviedla Vladimíra Debnárová, výkonná riaditeľka Združenia pestovateľov obilnín.

Na Slovensku je značný problém v neexistujúcej štatistike informujúcej o zásobách obilnín, alebo očakávaných úrodách.

„Stále hovoríme, aké sú tu neskutočné zásoby obilnín a olejnín. Niektorí upozorňujú, že sú na úrovni 1 až 1,5 milióna ton. Navrhujem urobiť hrubú čiaru za týmito tvrdeniami a povedať si reálne čísla. Realita je taká, že na trhu nie je repka, kukurica a mám obavu, že potravinársku pšenicu by ste tiež hľadali veľmi ťažko. Na trhu máme istý prebytok kŕmnych obilnín a sladovníckeho jačmeňa. Zásoby dosahujú približne 300 tisíc ton, čo bude mať priaznivý vplyv na požatevný vývoj cien. Pri cenách poľnohospodárom odporúčam, vnímať informácie Cenového burzového výboru s rezervou,“ hovorí Štefan Adam zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments