Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z ekonomiky

Ministerstvo zmapovalo situáciu v agende eurofondov v novom plánovacom období

Ministerstvo zmapovalo situáciu v agende eurofondov v novom plánovacom období
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) SR zmapovalo situáciu v agende eurofondov za agrosektor v plánovacom období 2007 až 2013. Pripravilo správu, ktorá hodnotí agendu k 30. júnu tohto roka na základe podkladov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Predkladateľ v správe analyzuje prípravu, rozbehnutie a čerpanie prostriedkov v rámci troch nástrojov pomoci EÚ. Ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF), Program rozvoja vidieka (PRV) SR a Operačný program (OP) Rybné hospodárstvo (RH) SR. Predmetná správa je zaradená na rokovanie vlády SR budúci týždeň.

Materiál informuje o obsahu jednotlivých účelov podpory, na projekty ktorých sa využívajú nenávratné finančné príspevky (NFP) z eurofondov. V prílohe je prehľad výziev na predkladanie žiadostí o NFP, stav kontrahovania a čerpania programov.

V správe sa napr. uvádza, že PPA zverejnila výzvy na NFP z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka (EPFRV) v rámci PRV. Popisuje v nej päť oblastí (osí) podpory, na projekty ktorých môžu žiadatelia získať eurofondy. Najviac podporovanou osou je životné prostredie a konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s cieľom zlepšiť podnikanie a život na vidieku. Na všetky oblasti je vo fonde rozpočtovaná suma na 7 rokov vo výške 2,56 miliardy eur (77,12 miliardy Sk), z toho príspevok EÚ tvorí 1,97 miliardy eur (59,35 miliardy Sk) a zvyšnú sumu uvoľnil rozpočet SR.

Na operácie napr. technickej pomoci (školenia, vzdelávanie a pod.) na podporu modernizácie fariem bolo ku koncu júna schválených 761 projektov s príspevkom vo výške 340,60 milióna eur (10,26 miliardy Sk). Miera nakontrahovania peňazí dosiahla 82 % a počet realizovaných platieb bol 217.

Na spracovanie rybných produktov, ich uvedenia na trh a na organizovanie výrobcov v tomto segmente (OP RH) je na 7 rokov vyčlenený objem 18,92 milióna eur (569,98 milióna Sk), z toho EFRH uvoľní 13,69 milióna eur (412,42 milióna Sk) a zvyšnú sumu rozpočet SR.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments