Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Legislatíva Z domova

Lukáš Hríbik: PPA v týchto dňoch doručuje žiadateľom rozhodnutia o zastavení konania. Nezákonne

Lukáš Hríbik: PPA v týchto dňoch doručuje žiadateľom rozhodnutia o zastavení konania. Nezákonne
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Zo skorších informácií Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vieme, že v roku 2023 podalo žiadosť o priame platby viac ako 16 tisíc žiadateľov. Z toho viac ako 1000 žiadateľov nesplnilo povinnosť doručiť evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov vôbec alebo do stanoveného termínu (31. júl 2023). V súčasnosti PPA doručuje týmto žiadateľom rozhodnutia o zastavení konania. Takýto postup však nie je, podľa môjho názoru, v súlade s právnymi predpismi.

Evidencia vlastných a prenajatých pozemkov obsahuje informácie o zozname pozemkov užívaných poľnohospodárom, ako aj to, na základe akého titulu tieto pozemky užíva. Oprávnenie užívať pozemky je možné najmä na základe ich vlastníctva alebo nájomného vzťahu vyplývajúceho z nájomnej zmluvy.

Na základe takto doloženej evidencie je možné skontrolovať oprávnenosť užívať pozemky a teda aj oprávnenosť žiadať o dotácie. Je to jedna z požiadaviek Európskej komisie po kauzách neoprávneného čerpania priamych platieb (napr. na letisko). PPA v súčasnosti nemá automatizované nástroje na kontrolu evidencie a namiesto obsahovej kontroly vykonáva iba formálnu kontrolu. Obsah kontroluje iba manuálne v prípade vzniku duplicitnej žiadosti na konkrétnu poľnohospodársku plochu.

Prvá a druhá skupina príloh

Náležitosti žiadosti o podporu upravuje Nariadenie vlády SR č. 120/2023. Do toho spadá aj vymedzenie zoznamu povinných príloh k žiadosti, ktoré sú uvedené v prílohe  nariadenia.

Prílohy sa rozdeľujú na dve skupiny, pre každú existuje samostatná tabuľka (tabuľka č. 1 a tabuľka č. 2). Prílohy z prvej skupiny (napr. deklarácia v GSAA) je potrebné predložiť spoločne so žiadosťou.

Prílohy z druhej skupiny (napr. faktúra za osivo zmesi pre opeľovače) sa môžu predložiť aj dodatočne. Neskoré predloženie prílohy z druhej skupiny má za následok sankciu vo výške 1 % z podpory. Ak žiadateľ nepredloží prílohu z druhej skupiny dodatočne ani na výzvu PPA, podpora sa neposkytne.

V prípade nepredloženia prílohy z prvej skupiny, ktorá sa má predkladať spoločne so žiadosťou, nie je stanovená sankcia a PPA nemá povinnosť vyzvať na jej doloženie. Žiadosť bez doloženia prílohy, ktorá sa má predkladať spoločne so žiadosťou, sa však považuje za neúplnú. O neúplnej žiadosti nie je možné konať, a preto PPA konanie o žiadosti zastaví.

Evidencia pozemkov v prvej skupine

Evidencia vlastných a prenajatých pozemkov patrí do prvej skupiny príloh – má byť predložená súčasne so žiadosťou. Postup PPA spočívajúci v zastavení konania v prípade nepredloženia evidencie pozemkov sa teda javí ako správny. V takom duchu rozhodnutie o zastavení konania PPA aj odôvodňuje.

Lenže pri posúdení týchto prípadov treba zohľadniť ešte jednu podstatnú skutočnosť. Vláda pri prijímaní nariadenia na poslednú chvíľu (po tlaku farmárov) doplnila prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa v roku 2023 evidencia prenajatých a vlastných pozemkov predkladá do 31. júla 2023 a teda nie spoločne so žiadosťou do 31. mája 2023.

V dôsledku toho v roku 2023 predloženie resp. nepredloženie evidencie nemôže mať vplyv na úplnosť žiadosti, keďže v tomto roku nejde o prílohu, ktorá má byť predložená spolu so žiadosťou. Žiadosť môže byť úplná aj bez predloženia evidencie vlastných a prenajatých pozemkov. Konanie o úplnej žiadosti (bez iného dôvodu) nemožno zastaviť.

Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutia PPA o zastavení konania v týchto prípadoch sú nezákonné. PPA by mala o takýchto žiadostiach ďalej konať.

Tento text vychádza z právneho názoru autora a nie je možné ho považovať za plnohodnotnú právnu analýzu. Každý prípad je špecifický. Prípadný postup vo Vašom prípade konzultujte so svojím advokátom.

Autor článku: Lukáš Hríbik - Agro evidencia s. r. o.
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

4.3 4 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
11 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
anton julény
anton julény
4. jún 2024 0:40

evidenncia vlastných a prenajatých pozemkov je len vyhlásenie. pokiaľ neexistuje register užívacích vzťahov nie je možné overenie zoznamu – z tohto uhla pohľadu je zbytočné. Na druhej strane, nie je definovaný žiadny spôsob určenia právneho vzťahu k pôde, na ktorú sa žiada priama platba (oproti vyhláške 342/2014) sa definícia “zmenšila”:… Celý komentár »

Lukáš Hríbik
Lukáš Hríbik
4. jún 2024 8:43
Odpoveď na  anton julény

Na to existujú aj iné interpretačné pravidlá právnych predpisov ako gramatický výklad. Predpoklad, že je možné poskytnúť podporu na plochu, ku ktorej nemá žiadateľ právny vzťah je neudržateľný už len na zakláde rozporu s právnymi princípmi EÚ. Na to netreba žiadnu definíciu.

anton julény
anton julény
4. jún 2024 9:51
Odpoveď na  Lukáš Hríbik

to že užívateľ žiada o priame podpory aj na pozemky, ku ktorým nemá žiadny vzťah je fakt. a na slovensku to funguje už roky. problém je v tom, spôsob preukazovania “mať plochu k dispozícii” je v kompetencii členského štátu. a v našom prípade ich štát nestanovil tak, aby to nebolo… Celý komentár »

lb
lb
4. jún 2024 8:09

to bol taký problém vytvoriť 1 excelovsku tabuľku

Anna
Anna
4. jún 2024 17:32
Odpoveď na  lb

vy ste videli túto excelovskú tabuľku ? viete aké údaje sa tam zapisovali ? asi nie, lebo keby áno, túto blbosť asi nedáte na papier, z každej parcely prepočítať vlastný podiel podľa zlomku napr. 50 ha zakrytá s 1800 parcelami, každý list vlastníctva iný zlomok – skúste, 2 mesiace denne… Celý komentár »

Kozia farma kozinka
Kozia farma kozinka
5. jún 2024 9:59
Odpoveď na  Anna

Ja som do evidencie napisal zoznam pranajatych parciel podla najomnych zmluv, to co pisete vy Anna je absolutne zbytocne. Ja mam pod 54 ha 100 E parciel, z toho mam najomny a vlastnicky vztah len na 18 ha. Niekde som pisal aj cele LPIS parcely ako nahradny podnajomny pozemok podla… Celý komentár »

Anna
Anna
5. jún 2024 14:15
Odpoveď na  Kozia farma kozinka

ja som zoznam odovzdala, robila som podľa pokynov prednášajúceho na školení v Nitre, osobne na môj dotaz prednášajúci vysvetlil, že výmera, na ktoré berieme dotácie a výmera vlastných a prenajatých pozemkov má sedieť, bude sa kontrolovať hlavne tento fakt, aby sa dotácie žiadali na takú plochu (výmeru) na ktorú žiadateľ… Celý komentár »

Igor malúšik
Igor malúšik
6. jún 2024 22:19
Odpoveď na  Kozia farma kozinka

Ako ste prišli na to,”že nikto nebude žiadať dotácie na EKN parcely?”
Ja mám len EKN parcely…

Ja,L.
Ja,L.
5. jún 2024 19:34
Odpoveď na  Anna

Ja som to vyriešil zakúpením programu od ISAT, a hravo sa natiahli pozemky do excelovských tabuliek, ktoré vyžadovalo PPA.

Anna
Anna
6. jún 2024 18:22
Odpoveď na  Ja,L.

ja pracujem v robote so SKEAGIS, nie som len sedliačka, máme naše pozemky v iných ďalších 9 katastrálnych územiach, malo ma to stáť cca 280 eur x 9, pre náš malý podnik 2 500,– eur bola privysoká cena za excelovské tabuľky, tie peniaze sme radšej “investovali” do hnojív s nádejou,… Celý komentár »

Ja,L.
Ja,L.
6. jún 2024 21:30
Odpoveď na  Anna

Skúste osloviť Isat, jeden telefonát nestojí veľa. Možno že sa dohodnete.