Zadajte hľadaný výraz

Z domova

Kvalita produkcie slnečnice ročnej

Slnečnica ročná je druhou najpestovanejšou olejninou na Slovensku. V roku 2008 boli porasty s touto plodinou založené na ploche približne 75. tis. ha. Okrem dosahovania vysokých a stabilných úrod, veľký význam má i kvalita produkcie. Táto je veľmi dôležitá najmä pri výkupe spracovateľskými podnikmi.

Medzi základné požiadavky pri výkupe patrí: obsah oleja v nažkách, vlhkosť nažiek, prímesy a nečistoty, obsah volných mastných kyselín a doporučený obsah kyseliny linolovej v oleji. Najväčší význam má obsah oleja v nažkách. Tento ukazovateľ ovplyvňuje viacero faktorov. Je to najmä výber vhodných hybridov, poveternostné podmienky ročníka a napadnutie významnými chorobami. V rámci účelovej činnosti sme v 35. a 36. kalendárnom týždni vybranými pracovníkmi SCPV – VÚRV Piešťany a Úae Michalovce robili prognózu úrod slnečnice ročnej.

Celkovo bolo zhodnotených 64 porastov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Aj keď je táto činnosť zameraná hlavne na úrodotvorné prvky ( počet rastlín, výška rastlín, priemer úborov, HTS) súčasťou je aj hodnotenie napadnutia škodlivými činiteľmi. Najmä výskyt burín ale hlavne chorôb významným spôsobom ovplyvňuje obsah oleja v nažkách. Z chorôb, ktoré ovplyvňujú úrodu i kvalitu nažiek sú u nás hospodársky významné: biela hniloba (Sclerotínia sclerotiorum), alternáriová škvrnitosť(Alternária spp.) a pleseň šedá (Botritis cinerea).

V porovnaní s minulým rokom bolo napadnutie uvedenými chorobami podstatne nižšie. Kým v roku 2007 bolo napadnutých až 60% rastlín, v tomto roku to bolo iba 10%. S výskytom chorôb a tým aj kvalitou nažiek úzko súvisí priebeh poveternostných podmienok ročníka. Veľký význam má najmä teplota a dostatok zrážok v hlavných rastových fázach. V danom prípade môžeme konštatovať, že poveternostné podmienky počas celého vegetačného obdobia slnečnice boli pomerne priaznivé. Počas júla, ktorý bol teplotne nadnormálny a zrážkovo veľmi vlhký porasty kvitli. V tomto roku počas letných mesiacov (jún – august) nebolo zaznamenané výraznejšie dlhšie obdobie sucha.
Aj tieto faktory sa významným spôsobom prejavili na nadpriemerných úrodách slnečnice s vyššou kvalitou. Určité zhoršenie kvality produkcie môžeme očakávať na porastoch, ktoré boli zberané v neskoršom období.

Autor článku: Ing. Jozef Beluský, SCPV – VÚRV Piešťany
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments