Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 6. máju

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 6. máju
insert_photoFilip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

V tabuľke uvádzame prehľad cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 6.máju 2010 a ich porovnanie s cenami, za ktoré boli obchodované na daných miestach k 22.aprílu 2010. Zároveň pri každej komodite nájdete ceny, za ktoré boli tieto komodity obchodované na Slovensku alebo v Českej republike kvôli možnosti porovnať si rozdiely v cenách komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov, či obchodných miest.

Z pohľadu prvovýroby i obchodu sa ceny vybraných komodít v sledovanom období vyvíjali mimoriadne priaznivo. Pozitívny vývoj cien tak nadviazal na predchádzajúce obdobie, ktoré predznamenávalo vzostupný trend cien prakticky všetkých obilnín. Nastáva tak čas na realizáciu prebytočných zásob obilia pred blížiacou sa žatvou.

Najvýraznejší posun smerom nahor nastal opäť u kukurice kŕmnej, ktorej cena za ostatné dva týždne vzrástla vo všetkých obchodných miestach, okrem poľského Slaski a Bratislavy, a to v rozmedzí od 5 až po 9 € za tonu. Najviac, o 9€/t v Hamburgu, v Barcelone o 7€/t, v Rotterdame o 6€/t, a v Budapešti a Bordeaux o cca 5€/t.

Pozitívne trendy sme zaznamenali aj v prípade vývoja cien kŕmnej pšenice a kŕmneho jačmeňa. V sledovanom období cena kŕmnej pšenice najviac vzrástla v Bratislave, a to až o 15€/t, v belgických Antverpách o 7€/t a v Hamburgu o 3€/t. Významne vzrástli aj ceny jačmeňa, v Budapešti o viac ako 17€/t, v Bratislave o 6€/t. Na ďalších obchodných miestach nebol nárast ceny až tak výrazný, pohyboval sa v rozmedzí od 3 do 5€/t.

Ceny sladovníckeho jačmeňa sa na rozhodujúcich obchodných miestach uberali tiež nahor, keď cena opäť najviac vzrástla v poľskom Zachodni, a to o takmer 18 €/t. Druhý najvýznamnejší vzostup ceny sme zaznamenali v nemeckom Mannheime, a to o cca 6€/t.

Smerom nahor sa v uplynulých dvoch týždňoch pohybovala aj cena pšenice potravinárskej, ktorá najviac vzrástla v Antverpách, o 6€/t, zhodne v Hamburgu a Budapešti o 4€/t a Rouen o vyše 2€/t. K najväčšiemu poklesu ceny došlo v bulharskom Burgase, o cca 1,5€/t.

Vzrástli i ceny raže potravinárskej a tvrdej pšenice.

Súčasné ceny do určitej miery predznamenávajú požatevný vývoj cien jednotlivých komodít (t.j. neočakáva sa výrazný posun smerom nadol). Významnejšie by ich mohol ovplyvniť iba náhly zvrat počasia, v negatívnom význame slova. A nie malú rolu pri cenotvorbe zohrajú aj nadmerné zásoby obilnín v susedných krajinách. V Maďarsku sa zásoby obilnín odhadujú na 7 až 7,5 mil. ton, v Poľsku približne 8 mil. ton a na Slovensku vo výške 0,35 až 0,4 mil. ton.

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments