Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

O desaťtisíc víz sa budú uchádzať aj agronómovia, zootechnici, traktoristi či vykosťovači

O desaťtisíc víz sa budú uchádzať aj agronómovia, zootechnici, traktoristi či vykosťovači
insert_photoarchív poľnoinfo.sk - špeciálna rastlinná výroba

Pracovné sily v slovenskom agropotravinárstve by po novom mohli doplniť ľudia z tretích krajín. Práve o pracovné pozície v poľnohospodárstve a potravinárstve sa totiž rozšíril zoznam profesií, pre ktoré je možné vydať národné víza pre občanov mimo Európskej únie. Do platnosti vstúpil 9. mája 2024.

„Navrhuje sa rozšírenie okruhu zamestnaní najmä v spracovateľskom priemysle s cieľom zníženia akútneho nedostatku pracovnej sily v týchto profesiách, ktorý je zapríčinený nielen prirodzeným odchodom zamestnancov v dôchodkovom veku, ale aj nepripravenosťou mladej generácie, ktorá prostredníctvom učebných odborov nie je dostatočne kvalifikovane školená,“ konštatuje sa v dôvodovej správe k nariadeniu, ktoré pripravilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ľudia z cudziny

To, že nová pracovná sila sa do potravinárstva a poľnohospodárstva výrazne nehrnie, je dlhodobým problémom, ktorý pociťujú podniky naprieč celým Slovenskom. V ankete, ktorú portál poľnoinfo.sk rozposlal svojim pravidelným čitateľom sa vyjadrilo 43 respondentov. Z nich až 93 percent uviedlo, že problémy s pracovnými silami pociťujú.

„Pracovníkov nevieme nájsť do všetkých úsekov živočíšnej výroby, taktiež do mechanizácie a na pozície agronóm a zootechnik,“ vyjadrila sa Emília Pániková, členka predstavenstva PD Trsteník v Trstenej, ktoré sa v rámci živočíšnej výroby orientuje na chov hovädzieho dobytka.

Podnik už v súčasnosti zamestnáva ľudí z Ukrajiny.

„Problémy máme najmä so zháňaním ľudí na pozície dojič, naháňač, pracovník syrárne, bitúnku, pracovník živočíšnej výroby. Ľudí z tretích krajín zatiaľ nezamestnávame,“ skonštatovala v ankete Petra Šavelová, riaditeľka Ekofariem Važec, Šuňava a Mengusovce. Dodala, že do budúcnosti v zamestnávaní ľudí z tretích krajín vidia cestu.

Pri zháňaní zamestnancov narážajú slovenské agropodniky na rôzne ťažkosti. V sektore je vo viacerých odvetviach aj vysoká fluktuácia.

„Problém obsadiť pracovné miesta sú skoro na všetkých pozíciách. Je problematické nájsť zamestnanca, ktorý vie pracovať, rešpektuje príkazy nadriadeného, má rád prácu so zvieratami. Na Slovensku sa pomaly zatvárajú aj stredné poľnohospodárske školy, takže absolventi nebudú,“ vyjadrila sa aj Adriána Olláriová, ktorá pôsobí ako regionálna poradkyňa v oblasti Komárna.

Dominuje Ukrajina a Rumunsko

V súčasnosti v slovenskom agropotravinárstve už pracujú ľudia spoza hraníc. Ide predovšetkým o ľudí z krajín Európskej únie, medzi ktorými dominujú Rumuni. Problémové pracovné miesta obsadzujú tiež ľudia zo Srbska či Ukrajiny. Nájdu sa však aj podniky, ktoré zamestnávajú pracovníkov zo vzdialenejších krajín, napríklad z Filipín. Ide však zatiaľ skôr o raritu. Ľuďmi spoza hraníc spravidla naše poľnopodniky obsadzujú pozície v živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výrobe. Mnohé subjekty sa však aj napriek tomu nevyhnú ťažkostiam.

„Máme najmä problém s nestabilitou ukrajinských pracovníkov. Prídu, vybavíme im papiere a o 2-3 mesiace odchádzajú. Ich papiere nie sú viazané na pracovisko, a to je problém,“ uvádza Janka Pacigová, hlavná zootechnička z akciovej spoločnosti Agria Liptovský Ondrej, ktorý je významným producentom surového kravského mlieka.

„Pri zamestnávaní cudzincov vidíme problémy vo vybavovaní vstupných formulárov na cudzineckej polícii. Odídenci tiež nemajú možnosť kúpiť si motorové vozidlo, čo znamená sťažené dochádzanie do zamestnania. Hľadanie záujemcov o prácu zo zahraničia je pomerne zložité, agentúrne kancelárie majú veľmi vysoké poplatky za získanie záujemcu o prácu. Pracovníci z Ukrajiny už majú veľmi vysoké nároky na odmeňovanie, pri vysokých nákladoch na ich získanie v krátkom čase po zaučení sa zoberú, a idú hľadať prácu inde, pričom termíny a zákonné lehoty nie sú pre nich dôležité,“ vyjadrila sa aj Marta Jančušková, predsedníčka Dozornej rady Agria Liptovský Ondrej.

Bude to ľahšie?

Rozšírenie pozícií pre udelenie národných víz pre pracovníkov z tretích krajín by malo celý proces prijímania týchto ľudí zjednodušiť. Najnovšie nariadenie rozširuje zoznam o celkovo 35 pracovných pozícií, medzi ktorými sa po novom nájdu aj špecialisti v rastlinnej a živočíšnej výrobe, agronómovia a zootechnici, chovatelia hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a hydiny, dojiči, traktoristi a pomocní pracovníci v rastlinnej a živočíšnej výrobe. V potravinárskej sfére ide napríklad o pozície porážač, vykosťovač, mäsiar, údenár, spracovateľ hydiny, mäsa a rýb, pekár, cukrár, spracovateľ mlieka, masla, syra a bryndze, spracovateľ ovocia, zeleniny a obilia.

„V neposlednom rade návrh na rozšírenie zohľadňuje profesie agroturistických zariadení, keďže v Programe rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 bol kladený dôraz aj na vyššiu diverzifikáciu aktivít poľnohospodárskych a lesníckych subjektov, napríklad činnosti súvisiace so získavaním a spracovaním biomasy, agroturistika, predaj z dvora, rozvoj rekreačných a relaxačných činností, služby,“ uvádza sa v dôvodovej správe k nariadeniu.

Celkovo sa v praxi nerozširuje maximálne možné množstvo vydaných víz – to zostáva na čísle 10 tisíc ročne. Rozširuje sa len okruh profesií, pre ktoré môžu byť vydané. Doteraz medzi ne patrili napríklad vodiči ale pracovníci v strojárskej výrobe.

Samosprávy zmeny vítajú

„Oceňujem prístup ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v poslednej dobe. Po tom, čo bolo prijaté rozhodnutie o zneatraktívnení predčasného odchodu do dôchodku, ministerstvo práce konštruktívnou a rýchlou komunikáciou s ministrom pôdohospodárstva prijalo ďalšie pozitívne rozhodnutie, ktoré uľahčí firmám v agropotravinárskom sektore efektívnejšie zamestnávať ľudí z tretích krajín,“ uviedol Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v reakcii na nové nariadenie.

Zlepšenie situácie v rámci zamestnávania očakávajú aj potravinárske podniky.

„Uvedené opatrenie zjednoduší potravinárom administratívu pri prijímaní cudzincov z tretích krajín na pozície, ktoré patria medzi nedostatkové a pri ktorých je dlhodobo problém nájsť vhodnú pracovnú silu,“ vyjadrila sa Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Nariadenie platí len počas tohto roka. V najbližšej dobe totiž ministerstvo práce avizuje prijatie zmien v legislatíve, ktoré uľahčia zamestnávanie cudzincov z tretích krajín aj priamo v zákonoch. Tie by mali platiť od budúceho roka. Nedostatok pracovných síl v agropotravinárstve pritom nie je len slovenským problémom. Pociťujú ho aj mnohé iné európske krajiny, vrátane tých vyspelejších a tých, kde je ohodnotenie týchto pracovníkov vyššie ako u nás. Aj pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín tak bude pre slovenské agropodniky výzvou ponúknuť a vytvoriť také podmienky, aby si ľudia spoza hraníc Európskej únie vybrali pre svoje pôsobenie Slovensko, a nie napríklad Rakúsko, Holandsko či Nemecko.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk - špeciálna rastlinná výroba

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments