Zadajte hľadaný výraz

Rozhovory Zaujímavosti

Zástupca SNS odpovedá na otázky poľnoinfo.sk

Zástupca SNS odpovedá na otázky poľnoinfo.sk
insert_photoSNS

Miroslav Jureňa má 57 rokov a do Národnej rady SR kandiduje za Slovenskú národnú stranu. Miroslav Jureňa je absolventom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a od ukončenia vysokej školy pracuje v poľnohospodárstve. Ministrom pôdohospodárstva bol od júla 2006 do novembra 2007.

Ako hodnotíte súčasný stav poľnohospodárstva?
Všetci vieme pomenovať spoločné ciele – sebestačnosť potravín, zamestnanosť na vidieku, rovnosť v EÚ. Avšak riadenie rezortu ministrom Simonom jasne dokazuje, že to nie je cesta k dosiahnutiu týchto cieľov.
Pôsobenie ministra Zsolta Simona je najtragickejšou udalosťou v riadení ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Prezident republiky Ivan Gašparovič 9. 2. 2012 vyjadril názor, že rezort pôdohospodárstva nevystúpil z ulity vlastnej dôležitosti a namiesto toho aby s podnikateľským sektorom a jeho predstaviteľmi spolupracoval, volil konfrontačné a mocenské prístupy.
Simon zaviedol v riadení rezortu nové prvky založené na osobnej samoľúbosti a etnickej povýšenosti. Systematicky zneužíval úrad a na toto zneužívanie poukazujeme na konkrétnych prípadoch, nepovažujem to v tomto prípade za najdôležitejšie. Pri vstupe do EÚ bol vyjednávačom pán Figeľ a ministrom pán Simon.

Aké navrhujete riešenia, ktoré by pomohli rozvoju poľnohospodárstva?
Spracoval som Národný agrárny program rozvoja vidieka a bezpečnosti potravín. V tomto programe som stanovil štyri základné ciele.

Ústavná dohoda Národného agrárneho programu
Ústavnú dohodu na obhospodarovanie prírodných obnoviteľných zdrojov, navrhujeme prijať ako záväzný dokument slovenského ústavného právneho významu na základe politickej dohody všetkých parlamentných strán. Dokument bude fixovať trvalo udržateľné obhospodarovanie prírodných obnoviteľných zdrojov poľnohospodármi, lesníkmi, vodohospodármi a potravinármi, tento dokument bude záväzný pre štátnu správu, samosprávu ako i podnikateľské subjekty. Odvetvia poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva neprispievajú k tvorbe národného bohatstva iba tvorbou HDP, ale aj mimoprodukčnými funkciami, ktoré zvyšujú ekonomický blahobyt. Mimo produkčné funkcie sú hlavne: environmentálna funkcia (funkcia lesa, protipovodňová prevencia, ochrana pred eróziou, obnova vodných zdrojov…) a sociálna funkcia, t.j. zamestnanosť a rozvoj vidieka.

Národný úrad pre bezpečnosť potravín
V súčasnosti kontrolu potravín zabezpečuje Štátna veterinárna a potravinová správa. Dlhodobé výsledky týchto kontrol preukazujú stále nedostatky závažného charakteru s rizikom ohrozenia zdravia ľudí. Zároveň poukazujú na nedôslednosť a servilitu, obzvlášť k dovážaným potravinám. Národný úrad pre bezpečnosť potravín by vznikol odčlenením zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy s vyššími kompetenciami a právomocami s tým, že by sa zároveň obnovili funkcie úradu – Slovenskej poľnohospodárskej a veterinárnej inšpekcie, ktorý zanikol v roku 2002. Národné úrady tohto druhu fungujú i v iných členských štátoch EÚ. Hlavným cieľom tohto úradu by boli bezpečné potraviny pre občanov SR.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora – povinnosť zo zákona
Na Slovensku je viacero samosprávnych združení z čoho výsledkom je nejednotnosť a slabá autorita vzťahu k vláde, štátnym a samosprávnym inštitúciám. V tomto smere nám jednoznačne môže byť príkladom Rakúsko, kde poľnohospodárska komora je povinná zo zákona a zároveň plní „servis pre agrárne subjekty“.

Národná podpora – štátna pomoc
Úroveň národnej podpory v členských štátoch je veľmi rozdielna, pretože je závislá od možnosti štátneho rozpočtu konkrétneho členského štátu. Napríklad na Slovensku je v súčasnosti štátna pomoc na úrovni 5 € na jeden ha, na porovnanie v Rakúsku to je 297 € na jeden hektár. Národná podpora zabezpečuje starostlivosť o majetok štátu ,(napr. závlahy, plemenárska práca a ďalšie povinnosti štátu). Nemôžeme opomínať ani podporu záujmových združení ako sú včelári, záhradkári, drobnochovatelia, pomoc pri povodniach a iných živelných pohromách. Cieľom SNS je zabezpečiť finančnú starostlivosť štátu sumou 60 mil. €. Táto suma vychádza z analýz a minimálnych potrieb súčasného stavu.

Čo je podľa Vás najväčšou prekážkou v agrárnej politike?
Navrhujem ústavnú dohodu, aby sme odstránili naše domáce prekážky a aby sme v odbornej diskusii s plnou vážnosťou stanovili vízie rozvoja slovenského poľnohospodárstva. Táto diskusia začala prebiehať a Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva spracoval odborný materiál tzv. spoločenskú dohodu, v ktorom zhodnotil tri základné funkcie – produkčnú, sociálnu a environmentálnu . V prílohe som vybral názornú ukážku z tejto analýzy.

Ako riešiť nerovnosti vo vertikále poľnohospodár – spracovateľ – obchod?
ZÁKONMI !
Spoločne s pánom Záhumenským sme prijali zákon o neprimeraných obchodných podmienkach, ktorý Simon zrušil. Začali sme presadzovať tzv. predaj z dvora ako novú trhovú cestu, ktorý by v budúcnosti mohol predstavovať možno 5 – 6 % – tný podiel na trhu. To sú konkrétne príklady – jedna vláda príjme a druhá zruší, preto ústavná dohoda. Dobré slová alebo tzv. kódex nepomôžu.

Aké možnosti vidíte pre slovenské poľnohospodárstvo v návrhu SPP na roky 2013-2020?
SPP je jeden veľký podvod. SPP nie je založená na objektívnych vedeckých základoch, ale na práve silnejšieho /Francúzsko, Nemecko …/ a na lobizme. Ak chceme dosiahnuť rovnosť, za jedinú cestu považujem blokačnú jednotu nových členských štátov. Preto považujem za dôležité, aby si základné vedomosti o tejto téme osvojili premiér SR a minister financií.

Autor článku: Miroslav Jureňa kandiduje do Národnej rady za SNS na mieste číslo 10.
Zdroj obrázku: SNS

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments