Strategický plán: Sme v najväčšom sklze zo štátov EÚ

Slovensko ako jediný členský štát Európskej únie nedodal bruselským úradníkom k strategickému plánu ani jeden dokument. Výsledkom našej pasivity je, že v septembri nás navštívi misia z Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG AGRI) v Bruseli. Budú zisťovať, ako napredujeme. Uvedené informácie zazneli 29. júna 2021 na Monitorovacom výbore pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020.