Zadajte hľadaný výraz

Kukurica. Grafický pohľad na 12. týždeň
Pšenica. Predpokladá sa nárast stavu zásob
Predaj z dvora učí poľnohospodárov predávať
Farmári z USA môžu očakávať vyššiu cenu mlieka
Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 25. marcu
  • Inzercia
O najkrajší chotár roka
Počet malých pivovarov v Českej republike výrazne rastie
Rezonuje snaha presadiť povinné členstvo v SPPK
O smerovaní poľnohospodárstva je potrebná diskusia
Urminský: Predaj z dvora nie je len pre malých farmárov
V Austrálii dopestovali prvé geneticky modifikované banány
Nafta je ekologicky šetrnejšia ako biopalivá
Poľnohospodárov postihla vlani odbytová a cenová kríza
Tohtoročná zima úrodu ovocia na Slovensku neohrozila
Na oživenie poľnohospodárstva je potrebných veľa krokov