Zadajte hľadaný výraz

Kvízy PoľnoEÚ Z domova

SPP, Farm to Fork, Grean Deal… Vyznáte sa v tom?

SPP, Farm to Fork, Grean Deal... Vyznáte sa v tom?

Európska agropolitika nie je vôbec jednoduchá. Vyskúšajte, ako sa v nej orientujete, pomocou nášho kvízu. Nechýbajú otázky zamerané na budúcu spoločnú poľnohospodársku politiku, momentálne diskutovanú stratégiu z Farmy na stôl, či Stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030.

Ako sa nazýva základný dokument určujúci podobu a financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky v období rokov 2021 – 2027 na národnej úrovni?
Do prijatia národných Strategických plánov SPP sa členské štáty dohodli na prechodnom období. Na aký dlhý čas je stanovené prechodné obdobie?
Stratégia „Z farmy na stôl“ (From Farm to Fork) by mala význačnou mierou prispieť k naplneniu cieľov „Európskej zelenej dohody“ (European Green Deal). Európska komisia si dala za úlohu podniknúť v rámci tejto stratégie aj kroky, ktorých cieľom je zníženie používania nebezpečných pesticídov do roku 2030 a to o:
V rámci stratégie „Z farmy na stôl“, chce Komisia podniknúť kroky s cieľom zníženia straty živín o minimálne 50 % a zároveň zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu úrodnosti pôdy. Výsledkom by malo byť zníženie miery používania hnojív do roku 2030 o:
K naplneniu cieľov „Európskej zelenej dohody“ má prispieť aj „Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030“. Uvedená stratégia za jeden z kľúčových záväzkov stanovila, aby časť poľnohospodárskej plochy mala krajinné prvky s vysokým stupňom diverzity. Aký podiel by mala tvoriť táto plocha?
„Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030“, ako jeden z kľúčových záväzkov, stanovila rozšírenie plochy poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej v súlade so zásadami ekologického poľnohospodárstva. Aký podiel by mala tvoriť táto plocha?
Viacročný finančný rámec (VFR) pre roky 2021-27 predstavuje 1,21 biliónov eur (v bežných cenách). Ten je podporený dodatočným nástrojom Next Generation EU vo výške 808 mld. €. Koľko eur je alokovaných na spoločnú poľnohospodársku politiku?
Celková alokácia na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) je rozdelená medzi dva fondy (často označované ako „dva piliere“ SPP). Do ktorého bude smerovať v rokoch 2021 – 2027 viac finančných prostriedkov?
V roku 2019 smerovalo na priame platby 70 % výdavkov na SPP. Aký bol podiel výdavkov na priame platby v SR?
V záujme lepšieho prispôsobenia sa prioritám svojich poľnohospodárskych odvetví, budú mať krajiny EÚ možnosť presunúť svoje alokácie v rámci SPP medzi „prvým“ pilierom a „druhým“ pilierom. Aká časť alokácie môže byť presunutá?
Aká je maximálna veková hranica pre „mladého poľnohospodára“ v návrhu legislatívy EÚ pre Strategické plány SPP?
V návrhu legislatívy EÚ pre Strategické plány SPP sú vymedzené oddelené priame platby. Ktorá z uvedených platieb k nim nepatrí?
Zobraziť odpovede
Skontrolovať odpovede

Autor článku: Milan Róžik s použitím materiálov Európskej komisie a MPRV SR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1557 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

0 0 hlas
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments