Zadajte hľadaný výraz

Z domova

Pozemkové úpravy sú behom na dlhé trate

Bez pozemkových úprav, komasácii, alebo ak chcete sceľovaní pôdy sa v budúcnosti nepohneme dopredu. Veľká rozdrobenosť pôdy totiž často robí problémy práve poľnohospodárom. O tom, čo sú to pozemkové úpravy, aké konkrétne výsledky už na Slovensku máme a čo nám môžu priniesť, v nedeľu v relácii Farmárova nedeľa, diskutovali odborníci na túto tému.

„Cieľom pozemkových úprav je znížiť výraznú rozdrobenosť pozemkov na Slovensku. To znamená, že vlastník súčasného, veľkého množstva parciel sa stane vlastníkom pozemkov sústredených v jednej lokalite so snahou priblížiť sa k tomu ideálnemu podielu, čo je vlastne jedna jednina,“ povedal Pavol Miluch, koordinátor pozemkových úprav Žilinského krajského pozemkového úradu.

Rozdrobenosť pozemkov podľa neho súvisí hlavne s uhorským dedičským princípom, ale v nemalej miere k tomu prispelo aj to, že po druhej svetovej vojne boli užívacie práva povýšené nad vlastnícke.

Pozemkové úpravy nesúvisia len so sceľovaním pozemkov, ale v nemalej miere aj so zlepšením ich prístupnosti.

„Dnes máme na Slovensku pozemky v maximálnej miere neprístupné. Po pozemkových úpravách sa budeme snažiť sprístupniť ich a preto je súčasťou komasácie aj regulácia vodného režimu, protierózne opatrenia, výstavba prístupových ciest k pozemkom a výsadba vetrolamov,“ uviedol Pavol Miluch.

Ako povedal Tomáš Števlík, účastníkmi pozemkových úprav sú všetci vlastníci poľnohospodárskej pôdy v danom území, bez ohľadu na to, či sami obrábajú pôdu, alebo ju dali do užívania. To znamená poľnohospodári, lesníci, ale aj Slovenský pozemkový fond, ktorý zastupuje štát a neznámych vlastníkov.

Na pozemkové úpravy sú vyčlenené prostriedky aj v Programe rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, tu sa počíta s finačnými prostriedkami približne vo výške viac ako 100 miliónov eur. Tieto zdroje vystačia približne na jednu desatinu pozemkových úprav. Na Slovensku máme približne 3500 katastrálnych území a údaj z minulého roka ohovorí, že je registrovaných 317 projektov pozemkových úprav. Treba povedať, že jeden projekt je približne totožný s jedným katastrálnym územím. To znamená, že sú behom na dlhé trate.

Komasácia trvá v jednej obci približne 4 až 10 rokov. Preto, ako hovorí starosta obce Krivá na Orave Peter Džubek, je veľmi podstatné vysvetliť ľuďom jej zámer. V tejto obci prebiehajú pozemkové úpravy od roku 2003 a v tomto období sa blížia k záveru.

„Práve teraz môžu ľudia pocítiť konkrétny výsledok. Začíname budovať spoločné zariadenia. Konkrétne je to modernizovanie troch ciest, výstavba novej cesty v extraviláne, ale aj oprava mosta cez rieku Oravu, čo by sme si ako obec /s osemsto obyvateľmi/ nemohli bez pozemkových úprav nedokázali finančne zabezpečiť,“
hovorí starosta obce Krivá.

Na to, aby mohlo dôjsť k budovaniu takýchto takzvaných spoločných zariadení, si musia vlastníci pozemkov odsúhlasiť, koľkých percent sa spoločne vzdajú zo svojej výmery poľnohospodárskej pôdy. Podľa zákona je maximum 10 percent výmery. V Krivej sa vlastníci vzdali 7 a pol percenta a v Dlhej nad Váhom, podľa slov starostu obce Róberta Izsófa sa vlastníci zhodli, že každý venuje dve percentá svojej výmery na budovanie spoločných zariadení. To je už ale jeden z tých posledných krokov, predtým je podľa starostu obce Dlhá nad Váho Róberta Izsófa veľmi podstatné ľuďom vysvetliť, že projekt sa nerobí na rok, alebo na dva dopredu, ale to čo teraz spravíme bude aj na sto rokov.

Autor článku: Juraj Huba - spracované podľa relácie Farmárova nedeľa.
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
1 Komentár
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
elena
Neregistrovaný
elena
27. mája 2009 22:20

Chcem poďakovať hosťom relácie za dostatočné vysvetlenie pojmu Pozemkové úpravy.Ako účasníčka PÚ v našej obci, som nedostala adekvátnu informáciu. Ďakujem rádiu Regina za túto reláciu. Dopočutia