Zadajte hľadaný výraz

Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore - kurz pre mladých poľnohospodárov

Miesto konania
12. - 16. apríl 2021
Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu a vykonaní záverečného písomného testu absolventi získajú osvedčenie, ktorým preukazujú skutočnosti podľa § 12 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ako prílohu k žiadosti o priame podpory na pôdu na rok 2021 v termíne najneskôr do 15.5.2021.

Viac informácií a registráciu nájdete TU

Miesto konania

Miesto konania

Organizátor

+421 37 7910 111
sekretariat@agroinstitut.sk
www.agroinstitut.sk