Zadajte hľadaný výraz

Webinár Agroenvironmentálno - klimatické opatrenie

Miesto konania
09. - 10. december 2020
O absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie.

Žiadateľ o platbu v rámci Agroenvironmnetálno – klimatického opatrenia z PRV SR 2014-2020 je povinný do konca prvého roka záväzku absolvovať školiaci kurz.

Viac informácií a registráciu nájdete TU

Miesto konania

Miesto konania

Organizátor

+421 37 7910 111
sekretariat@agroinstitut.sk
www.agroinstitut.sk