Zadajte hľadaný výraz

Vzdelávacia aktivita „Postupy pre MAS v rámci konania o žiadosti NFP a implementácie podopatrenia 19.2“

Miesto konania
04. august 2021
Cieľom aktivity je  aktualizácia Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.

Viac informácií nájdete TU

Miesto konania

Miesto konania

Organizátor

Organizátor
037 / 7336402
mikulova@arvi.sk
http://nsrv.sk/