Zadajte hľadaný výraz

Vzdelávacia aktivita „Najčastejšie pochybenia zo strany MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“

Miesto konania
16. júna 2021
Hlavnými témami programu sú najčastejšie pochybenia zo strany MAS:

  •  vyhlasovanie Výziev na predkladanie ŽoNFP
  •  administratívne hodnotenie prijatých ŽoNFP
  •  záverečná správa z výzvy MAS

Viac informácií nájdete TU

Miesto konania

Miesto konania

Organizátor

Organizátor
037 / 7336402
mikulova@arvi.sk
http://nsrv.sk/