Zadajte hľadaný výraz

Výmena skúseností mladých farmárov pri podaní druhej žiadosti o platbu (podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 – 2020)

Miesto konania
10. decembra 2020
Viac informácií nájdete TU

Miesto konania

Miesto konania

Organizátor

0948 635 525
antenapresov@mediinvest.sk
https://mediinvest.sk/regionalna-antena-nsrv