Zadajte hľadaný výraz

Stála výstava Programu rozvoja vidieka a expozícia Život s Covidom 2021

31. júl - 01.august 2021
Expozícia „Produkčná krajina“ stvárňuje prostredníctvom modernej technológie, svetelných efektov a 3D prvkov na zemi, silu krajiny v priebehu ročných období, so zreteľom na produkciu obilnín, olejnín, zeleniny, s priamym prepojením na poľnohospodárstvo ako také. Predstavuje pôdu ako základný element poľnohospodárstva a potravinárstva. Ďalej sa návštevník presúva do sveta „Pod zemou“, ktorý zdôrazňuje dôležitosť ekologického poľnohospodárstva a potravinárstva. Prostredníctvom tzv. mappingu uvidia návštevníci rásť koreňovú zeleninu, zoznámia sa s možnosťami efektívneho zavlažovania a hospodárenia s vodou.

 

Miesto konania

Výstavná 4, Nitra, Slovensko

Organizátor

00421 37 6572 11
agrokomplex@agrokomplex.sk
www.agrokomplex.sk
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO