Zadajte hľadaný výraz

Seminár "Zásady dobrej praxe v ochrane rastlín zameranej na princípy integrovanej ochrany proti škodcom"

04. decembera 2019 od 09:30 do 15:00
Cieľom seminára  je oboznámiť farmárov s princípmi integrovanej ochrany proti škodcom v súlade s § 43 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a vyhláškou MPRV SR č. 487/2011 Z. z. o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom (IPM) a o jej uplatňovaní ako aj o pripravovaných zmenách v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.

viac informácií nájdete TU

Miesto konania

Akademická č. 4, Nitra, Slovensko

Organizátor

+421 37 7910 111
sekretariat@agroinstitut.sk
www.agroinstitut.sk
Agroinštitút Nitra š.p.