Zadajte hľadaný výraz

Seminár Elektronické podávanie ročných hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia (NEIS)

16. januára 2020 od 9:00 do 13:00
Cieľovou skupinou seminára sú prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečistenia, veľké a stredné podniky zamerané na chov hospodárskych zvierat, pracovníci zodpovední za ochranu ovzdušia, ktorí majú oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Prihlášku a program seminára nájdete TU

Miesto konania

Akademická č. 4, Nitra, Slovensko

Organizátor

+421 37 7910 111
sekretariat@agroinstitut.sk
www.agroinstitut.sk
Agroinštitút Nitra š.p.