Zadajte hľadaný výraz

Branding Ematech 2020-07 LEFT
Branding Ematech 2020-07 RIGHT
Branding Ematech 2020-07 TOP

Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické účely

4. - 5. septembra 2019
4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické účely organizujú  Katedra regionálnej bioenergetiky, Katedra udržateľného rozvoja a Katedra ekológie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre  .

Cieľom podujatia je predstaviť komplexný pohľad na význam cielene pestovanej biomasy pre jej udržateľné využívanie na Slovensku, informovať o výsledkoch získaných v oblasti výskumu kauzality funkčných procesov, ktoré v konkrétnych agroenvironmentálnych podmienkach zodpovedajú za realizáciu produkčného potenciálu pestovaných drevín a bylín, ako aj poukázať na skúsenosti „dobrej praxe“ pestovania a vplyvov na životné prostredie. Zámerom organizátorov je tiež oboznámiť účastníkov konferencie s inovačnými stratégiami štátov EÚ spojenými s cirkulárnou ekonomikou v zmysle aplikovaného výskumu pre oblasť bioenergie, najmä so zameraním na najnovšie trendy v biochemickej a termochemickej konverzii biomasy na biopalivá s vyššou energetickou hustotou. Súčasťou konferencie bude exkurzia na pokusnú bázu rýchlorastúcich drevín a bylín v Kolíňanoch, ako aj na Bioplynovú stanicu, resp. Laboratórium splyňovania biomasy.

Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, študentov doktorandského štúdia, ako aj odbornú verejnosť.

Miesto konania

Tr. A. Hlinku 38, Nitra, Slovensko

Organizátor

00421 37 6415757
zaneta.paukova@gmail.com
www.fesrr.uniag.sk
Kongresové centrum SPU v Nitre

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.