Zadajte hľadaný výraz

Branding VUB 2019 Jesen LEFT
Branding VUB 2019 Jesen RIGHT
Branding VUB 2019 Jesen TOP

Predaj z dvora - akreditovaný kurz

Miesto konania
14.-15. november 2019
Dvojdňový akreditovaný kurz Predaj z dvora – jeden z piatich modulov programu ďalšieho vzdelávania s názvom Podpora rozvoja vidieka. Je vhodný pre poľnohospodárskych podnikateľov, ako aj pre všetkých záujemcov o problematiku, vrátane nepodnikateľov.

Účastníci kurzu získajú základné informácie o predaji z dvora, informácie o spôsobe distribúcie produktov a praktické rady pre realizáciu týchto aktivít. Organizačne je zabezpečovaný Katedrou regionalistiky a rozvoja vidieka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre a na výučbe participuje lektor z praxe.

Podmienky realizácie kurzu: Zaslať vyplnenú a podpísanú oskenovanú záväznú prihlášku na kurz do 20. septembra 2019 na adresu: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU, Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra alebo mailom: zuzana.jaleczova@uniag.sk

Minimálny počet zaevidovaných záujemcov o kurz: 10 (v prípade nenaplnenia počtu sa kurz nerealizuje)

Miesto konania

Miesto konania
Tr. A. Hlinku 38, Nitra, Slovensko

Organizátor

Organizátor
00421 37 6415757
zaneta.paukova@gmail.com
www.fesrr.uniag.sk
FEŠRR SPU

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.