Zadajte hľadaný výraz

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín - vedúci pracovníci (Modul 02)

25. október 2021
Cieľom odborného vzdelávania je nadobudnúť a podľa potreby si doplniť vedomosti z oblasti  aplikácie prípravkov na ochranu rastlín. Absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.

Vzdelávanie je organizované pre

  • VEDÚCICH PRACOVNÍKOV – modul 02 – dištančná forma  viac informácií nájdete TU
  • VEDÚCICH PRACOVNÍKOV – modul 02 –  prezenčná forma viac informácií nájdete TU

Miesto konania

Akademická č. 4, Nitra, Slovensko

Organizátor

+421 37 7910 111
sekretariat@agroinstitut.sk
www.agroinstitut.sk
Agroinštitút Nitra š.p.