Zadajte hľadaný výraz

Medzinárodná konferencia o využívaní agrobiodiverzity pri zlepšení výživy, zdravia a kvality života ľudí a včiel

11. - 13. septembra 2019
4. medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodná konferencia o využívaní agrobiodiverzity pri zlepšení výživy, zdravia a kvality života ľudí a včiel (Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life). Organizátorom podujatia, ktoré sa pripravuje v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet, je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti a Katedra genetiky a šľachtenia rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov v spolupráci s Národnou botanickou záhradou M. M. Gryschka pri  Národnej akadémií vied Ukrajiny v Kyjeve.

Cieľom konferencie je prezentácia a transfer výsledkov a poznatkov výskumných kolektívov z oblasti uchovávania, rozširovania a využívania  agrobiodiverzity v rôznych oblastiach poľnohospodárstva, agropotravinárstva, zlepšovania životného prostredia a riešenia aktuálnych problémov v rozvoji vidieka.

Bližšie informácie na http://conference.agrobionet.uniag.sk/

Miesto konania

Tr. A. Hlinku 38, Nitra, Slovensko

Organizátor

+421 37 641 4779
agrobiodiversity2016@gmail.com
Kongresové centrum SPU v Nitre