Zadajte hľadaný výraz

Konferencia Ako zjednotiť slovenskú pôdu

Miesto konania
03. októbra 2019 od 9:00 do 13:00
K aktuálnym problémom v oblasti pôdy v správe SPF, vlastníctva pôdy a pozemkových úprav vystúpia:

JUDr. Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu

Ing. Alena Suchá, vedúca oddelenia nájmu, odbor prevodu a nájmu SPF

Bc. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF

Mgr. Maroš Pavlovič, Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

ng. Andrej Vašek, riaditeľ pozemkového odboru, sekcia legislatívy, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mgr. Jaroslava Doubravová, riaditeľka odboru pozemkových úprav, Štátny pozemkový úrad ČR

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta Trnava

Doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Slovenská poľnohospodárska univerzita

viac informácií TU

Miesto konania

Miesto konania
Radlinského 27, Bratislava, Slovensko

Organizátor

Organizátor
+421 2 48 238 141
Ivan.Netik@mafraslovakia.sk
www.mafraslovakia.hnonline.sk/
Hotel Saffron