Zadajte hľadaný výraz

Agroenvironmentálno - klimatické opatrenie

23. - 24. marec 2022
O absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie.

Žiadateľ o platbu v rámci Agroenvironmnetálno – klimatického opatrenia  je povinný do konca prvého roka záväzku absolvovať školiaci kurz.

Viac informácií a registráciu nájdete TU

Miesto konania

Akademická č. 4, Nitra, Slovensko

Organizátor

+421 37 7910 111
sekretariat@agroinstitut.sk
www.agroinstitut.sk
Agroinštitút Nitra š.p.