Zadajte hľadaný výraz

Zo sveta

Klimatické zmeny vážne postihnú farmárov

Klimatické zmeny vážne postihnú farmárov
insert_photomagazin.atlas.sk

Európska Komisia zdôrazňuje potrebu okamžitej reakcie na posilnenie poľnohospodárskeho sektora EÚ proti vplyvom klimatických zmien.

Pri prezentácii Bielej knihy (legislatívny rámcový dokument) pre adaptáciu na klimatické zmeny, Komisia vyhlásila, že súčasné výsledky pozorovaní potvrdzujú, že vplyv globálneho otepľovania bude rýchlejší a vážnejší ako sa predpokladalo.

EÚ musí byť pripravená na extrémne prejavy počasia ako sú povodne a suchá, ktoré budú stále častejšie a budú mať vážnejšie následky, zvyšujúc tak tlak na infraštruktúru a ekosystém.

Komisia navrhla niekoľko opatrení na adaptáciu a zmiernenie klimatických zmien. Tieto zahŕňajú:

– efektívnejšie využitie vzácnych vodných zdrojov,
– vybudovanie ochrany proti povodniam a zvyšovanie úrovne hrádzí,
– výskum a vývoj plodín odolných voči suchu,
– výber druhov stromov a systému lesného hospodárenia, odolnejších voči vetru a ohňu,
– vyňatie z obrábania lesných priesekov umožňujúcich migráciu druhov.

Plán adaptácie
Plán adaptácie predpokladá dve štádia: prvé bude prebiehať do roku 2012, a naň nadviažu opatrenia od roku 2013.

Komisia uviedla, že dopad klimatických zmien bude rozdielny v jednotlivých regiónoch. Najviac ohrozené sú pobrežné, horské a záplavové oblasti. Z tohto dôvodu budú adaptačné opatrenia implementované na národnej alebo regionálnej úrovni, pričom EÚ bude koordinovať adaptačné opatrenia medzi regiónmi.

Adaptácia na klimatické zmeny bude v centre záujmu politík EÚ. Koordinácia adaptačných plánov jednotlivých členských krajín EÚ bude zabezpečená prostredníctvom Riadiacej skupiny pre adaptáciu a vplyv klimatickej zmeny zloženej z predstaviteľov členských štátov zainteresovaných do tvorby národných a regionálnych programov. Tento orgán bude podporovaný technickou skupinou, zahŕňajúcou osobitnú skupinu pre poľnohospodárstvo.

Stratégia pre poľnohospodárstvo
Osobitný dokument pre poľnohospodárstvo odporúča v krátkodobom výhľade prijať adaptačné opatrenia ako je zavedenie chovu teplo-tolerujúcich druhov hospodárskych zvierat a odrôd plodín prispôsobených meniacim sa vegetačným obdobiam.

Ako uvádza dokument, z dlhodobého hľadiska bude potrebný experimentálny výskum selekcie plodín.

Komisárka Fischer-Boelová uviedla: „Európske poľnohospodárstvo pocíti naplno klimatické zmeny. Farmári by preto mali plne porozumieť výzvam, ktorým budú čeliť a chystám sa otvoriť diskusiu o špecifických krokoch na pomoc farmárom pri adaptácii.“
Dodala: „Obzvlášť by som uvítala prijatie nekompromisného opatrenia, ktoré prinesie ekonomické a environmentálne zisky nezávisle od toho ako dopadne vývoj klimatických zmien. To sú kľúčové prvky dokumentu o poľnohospodárstve a klimatických zmenách, ktoré budú prijaté na podporu Bielej knihy.“

„Život s klimatickými zmenami v Európe.“ Publikované GR Európskej komisie pre životné prostredie, http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm

Autor článku: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XI, 2009, č. 3., str.14.
Zdroj obrázku: magazin.atlas.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments