Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

Jaroslav Jánoš: Uplietli sme si na seba bič, ktorým nás teraz bijú

Jaroslav Jánoš: Uplietli sme si na seba bič, ktorým nás teraz bijú

Jaroslav Jánoš je riadne vymenovaným generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Napriek tomu sa dnes uskutočňuje výberový rozhovor na pozíciu, ktorú zastáva. Pýtali sme sa ho, ako to vníma a prečo sa tretieho kola hľadania šéfa PPA nezúčastnil. V rozhovore pre poľnoinfo.sk sme neobišli ani obavy niektorých poľnohospodárov z toho, či PPA, ktorej podmienečná akreditácia končí v závere októbra, bude schopná vyplácať priame platby za rok 2021.

Dnes prebieha výberový rozhovor na nového generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vy medzi zverejnenými kandidátmi chýbate. Prečo?

Som riadne vymenovaný generálny riaditeľ. Aj napriek tomu som sa prihlásil do 2. kola výberu nového generálneho riaditeľa PPA. Druhé kolo bolo zrušené. Ak minister cíti potrebu výmeny mojej osoby za nového generálneho riaditeľa, je to na jeho zvážení.

Aktuálne je PPA v podmienečnej akreditácii, ktorú udelil minister pôdohospodárstva. Akým spôsobom prebieha plnenie požiadaviek, ktoré má PPA splniť?

Samotné akreditačné podmienky na podmienečnú akreditáciu sú výsledkom úzkej spolupráce zamestnancov PPA so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers. Všetky body, ktoré podmienečná akreditácia označuje za nedostatočné sú výsledkom toho, že sme sami poukázali na to, kde sú naše chyby. Ide o to ich pomenovať a odstrániť.

Skúsme konkrétne.

Je tam vyselektovaných základných 57 bodov, ktoré musíme odstrániť a ďalších 20 bodov nám pribudlo z výsledkov forénzneho auditu. Tie samozrejme musíme splniť podľa harmonogramu plnenia. Do určitej miery sú tieto body plnené včas a niektoré aj predčasne. Sú ale aj body, ktoré musíme jednoducho termínovo posunúť, lebo samotný termín odstránenia nedostatkov nebol dobre stanovený. Niektoré okolnosti nie je možné predbehnúť.

Organizačná štruktúra

Ktoré sú to body?

Napríklad organizačná zmena. Tá bola výsledkom dôležitej a potrebnej transformácie PPA a bolo ju treba dôkladne pripraviť tak, aby prešla hladko.

Tá je už ale v platnosti.

Áno, od 1. marca 2021 sme ju uviedli do života a týkala sa približne 500 zamestnancov PPA. Je to najvýznamnejšia organizačná zmena v histórii, ktorá na PPA prebehla.

Čo bude jej zásadný prínos pre poľnohospodárov?

Každý generálny riaditeľ má svoju predstavu o fungovaní a riadení podniku na ktorého čele stojí – v tomto prípade platobnej agentúry. Žiaľ, nevenoval som sa tomu hneď od môjho nástupu, pretože som mal byť na poste generálneho riaditeľa len približne dva týždne. Avšak od polovice januára 2021 som sa tomu musel venovať práve kvôli plneniam podmienečných kritérií. Inak hrozilo ich nesplnenie.

Prínosom organizačnej zmeny je preskupenie, doplnenie a rušenie postov a oddelení v súlade s audítorskou správou PwC a jej výhrad.  Samozrejme som do nej zapracoval svoj vlastný pohľad zodpovedajúci mojím predstavám fungovania agentúry. Výsledkom je štartovacia čiara pre potrebné reformy a pre budúci rozvoj agentúry. Cieľom je priblížiť sa k pôdohospodárskej verejnosti a ich potrebám.

Keď ste uviedli, že práve tento bod bol posunutý, kedy mala byť organizačná zmena pôvodne realizovaná?

Prvá zmena mala prebehnúť ešte v období, keď tu bol pán Guniš. Tá sa ale neuskutočnila. Tým, že som mal zotrvať na mieste generálneho riaditeľa len dočasne, tak som tejto téme nevenoval až takú pozornosť, ako by bolo potrebné. Keďže som tu už ale relatívne dlho, uvedomil som si, že to začína byť problém a začali sme na organizačnej zmene pracovať.

Dotkla sa zmena aj regionálnych pracovísk PPA?

Organizačná zmena sa týkala predovšetkým ústredia. Regionálnych pracovísk sa dotkla len minimálne. Bude však musieť prebehnúť aj zmena na regiónoch. Tá je určite plánovaná a zároveň nevyhnutná.

Priame platby

Niektorí poľnohospodári sa obávajú, akým spôsobom a či v tomto roku budú vyplatené priame platby. Je takáto obava opravená? Je riziko, že k vyplateniu priamych platieb by po konci októbra, keď končí podmienečná akreditácia, nemuselo dôjsť?

Otázka je vysoko aktuálna, ale nemyslím si, že k takejto situácii by došlo. Predsa to najhoršie obdobie keď skončil predchádzajúci riaditeľ Kožuch, nastúpil Guniš, potom som nastúpil ja.

Galandová?

Áno, bola tu ale veľmi krátko. Aj napriek turbulenciám, ktoré súviseli s výmenou riaditeľov sa nestalo, že by za rok 2020 neboli vyplatené platby. V minulom roku boli rozhodnutia zaslané včas a do konca roka 2020 sme vydali 90 percent rozhodnutí, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 86 percent platieb. Bolo vyplatené najvyššie percento platieb za celú históriu fungovania platobnej agentúry. Tak vysoký počet vydaných rozhodnutí k decembru ešte nikdy v histórií PPA nebol. Stalo sa niečo, čo by zabrzdilo proces vyplácania? Na PPA nerobia nejakí darebáci, ktorí by sa priživovali na systéme. Na to nie je priestor. Veľká väčšina si uvedomuje vážnosť situácie súvisiacu s podmienečnou akreditáciou a robia si prácu poctivo a veľké množstvo zamestnancov pristupuje k povinnostiam ďaleko nad rámec svojich povinností, za čo im aj takto verejne chcem poďakovať. Zamestnanci PPA nemôžu trpieť donekonečna, že sa tu robilo niečo nekalé.

Dúfam, že kampaň 2021 bude ešte úspešnejšia a bude vyplatené ešte väčšie percento priamych platieb. To nezávisí ale len od nás, ale aj od toho, ako budú  pripravené podklady od žiadateľov o priame platby. Nie sme tu sami. Sme spolu s poľnohospodármi. Sme tu pre nich. Tak sa aj budeme správať. Do určitej miery je pravda, že platby môžeme vyplácať až do júna nasledujúceho roka. My robíme všetko preto, aby to bolo do konca roka aktuálnej kampane. Ak nie je nejaká prekážka, nezrovnalosť alebo chybovosť. Áno, musíme si upratať veci z minulosti. Nie sme tu ale preto, aby sme plakali nad minulosťou. Sme tu na to, aby sme robili všetko tak, ako máme a ako to pôdohospodári od nás očakávajú.

A k tomu riziku?

Nepripúšťam takýto scenár. V roku 2010 bola PPA tiež v podmienečnej akreditácii. Máme vedenie PPA, ktoré má voľné ruky, voľné pole pôsobnosti bez politických hier či nebodaj politických vplyvov. Ministerstvo nás nijako neobmedzuje a vytvára nám podmienky, aby sme fungovali normálne, autonómne, avšak v súlade a harmónii s MPRV SR. To znamená, že akreditačné podmienky splníme. Dokonca forenzný audit nám určil ďalších 20 podmienok, ktoré musíme splniť. Ale opäť, vygenerovali sme si ich sami. Uplietli sme si na seba bič, ktorým nás teraz bijú. My tie podmienky splníme, vrátane tej najťažšej agendy.

Darí sa vám o tom presvedčiť aj európskych partnerov? Je PPA podľa nich dôveryhodná inštitúcia a veria, že európske prostriedky sú spracované správne?

Samotný Dobytkár a následné skutočnosti nás pred EÚ a EK, ale aj pred odbornou a laickou verejnosťou, stavajú do veľmi zlého svetla, že na Slovensku sa deje, to čo sa deje. Tým sme poznačení. Tým sa musíme preniesť.

Zmena názvu nie je na programe dňa

Rozprávame sa o dlhodobom horizonte, výberového rozhovoru ste sa ale nezúčastnili.

Som riadne vymenovaný generálny riaditeľ, nie som zastupujúci. To znamená, že keď bude vybratý nejaký nový generálny riaditeľ a minister sa rozhodne vymenovať ho, tak ma jednoducho nahradí.

archív poľnoinfo.sk – Budova PPA

Napriek tomu ste zamestnancov oslovili, aby vám poslali návrhy nového názvu inštitúcie, ktorú poľnohospodári poznajú pod značkou PPA od vstupu do EÚ.

Zmena názvu nie je na programe dňa. Mala nastať až po akreditácii a mal by to byť posledný krok. Zamestnancov PPA veľmi trápi situácia, ktorá sa neustále opakuje v médiách. Každý jeden škandál je spájaný s platobnou agentúrou. V dobrom sa o PPA vôbec nehovorí. Je to demotivujúce a frustrujúce pre zamestnancov. Tu sú slušní ľudia, ktorí si vykonávajú svoju prácu.

To, že sme vyplatili 90 percent priamych platieb, veď to bolo niečo úžasné. A médiá si to takmer nevšimnú? Veď je to škandál! Naozaj je to veľká neúcta k ľuďom, ktorí tu na PPA pracujú. Viete akí sú to špičkoví odborníci? Ak by si tí ľudia neurobili svoju poctivú robotu, tak tí pôdohospodári by prostriedky na účtoch nemali. Veď Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora organizovala takmer štrajk kvôli priamym platbám. Chceli ísť do ulíc. A my sme to zvládli a lepšie ako po minulé roky. Tam cítime obrovskú krivdu. Tým, že je v médiách neustále PPA prepieraná, to tým ľuďom ubližuje.

Aj toto Vás odradilo zúčastniť sa výberového rozhovoru?

Nie. Ja som bojovník. Tých podvodov som sa nezúčastnil a 99 percent ľudí na PPA s tým nič nemalo. V štruktúre PPA dokonca fungoval nejaký odbor, ktorý sa staral o podvody.

Na PPA bola taká jednotka?

Áno, bola v štruktúrach vytvorená. Ten podvod museli urobiť ľudia. Tá kombajnová výzva, kamiónová výzva, penziónová výzva. Tie zlé projekty, ktoré odhalila aj vzorka forenzného auditu. Veď to sa dialo. To nemôžeme opomenúť. Bežní pracovníci PPA s tým nemajú nič spoločné.

Čo sa stalo s tým odborom?

Tí ľudia odišli preč. To ako keď prídete do zamoreného priestoru potkanmi a začnete odťahovať skrine. Potkany zmiznú. To isté sa stalo na PPA.

Na tlačovej konferencii pred niekoľkými týždňami ste spomínali, že odišlo 22 ľudí.

V skutočnosti odišlo 15 a nejakých 6 či 7 boli práce neschopní. O tých som rozprával, že asi sa rozhodnú, či zostanú alebo nezostanú. To znamená, že spolu je to 22 ľudí, ktorí so samotnou organizačnou zmenou nesúhlasili. Je to obrovský úspech, lebo tu sa mohlo 500 ľudí zdvihnúť, nepodpísať dodatok k zmluve a odísť. To by som mohol zatvoriť na PPA ako posledný dvere a odísť do zabudnutia.

Týchto ľudí nejakým spôsobom nahrádzate?

Som za to, aby sa ľudia obmieňali. Lebo obmena ľudí je aj nová krv, ktorá prichádza a odovzdáva niečo nové. Tí vyhorení možno idú niekde inde a určite budú užitoční v iných oblastiach. Tá obmena je veľmi dôležitá.

Dôvera ministra

Máte dôveru ministra pôdohospodárstva?

Dôvera sa buduje ťažko, prísť o ňu môžete ľahko. Tým, že som tu, tak mám tú dôveru. Ale je to otázka na pána ministra.

archív poľnoinfo.sk – Jaroslav Jánoš (vľavo) s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským.

Síce vás minister riadne vymenoval, dnes ale prebieha výberový rozhovor. Prečo sa hrá táto hra, že sa niekto hľadá a vy ste pritom inštalovaný už takmer päť mesiacov?

Minister je čistý človek a jeho svedomie je také, že chce robiť veci transparentne a dobre. Pre neho je korupcia neprijateľný fenomén. Treba to aj tak brať. Chce robiť veci transparentne. Toto vidím za výberovými konaniami a výborovým rozhovorom. Hľadá najlepšieho kandidáta.

Je tam taká možnosť, že v tom výberovom konaní sa nevyberie riaditeľ a vy budete pokračovať vo svojej pozícii generálneho riaditeľa?

To si nedovolím predpovedať.

Chápať poľnohospodára

Pred dvoma rokmi som videl fotku, kde ste v slušnom náprahu, máte na vidlách hnoj a hádžete ho na schody tejto inštitúcie. Keď ste nastúpili ako riaditeľ PPA, pripomenul Vám to niekto?

aktuality.sk – Jaroslav Jánoš počas protestu pred PPA 22.2.2019.

Ak mám byť úprimný, myslím si, že kto nevie hádzať hnoj, nemá tu čo robiť. Aby som to vysvetlil. Riaditeľ PPA musí chápať poľnohospodára, jeho prácu. Vtedy bude táto organizácia fungovať. A k vašej otázke. Áno, občas sa k tomu kolegovia vrátia, ale naozaj len v dobrom a s úsmevom. Musím povedať, že sa za to trošku aj hanbím. Keby mne niekto prišiel hádzať hnoj pred dvere, asi by som zmizol.

Povedali ste, musí chápať poľnohospodára. Ako to myslíte?

Na ministerskej úrovni sa vedú diskusie o tom, ako samotné výzvy sprístupniť žiadateľom, aby boli bližšie, jednoduchšie. Od času, ako som bol menovaný generálnym riaditeľom som vo veľmi intenzívnom kontakte so sekciou informačných technológií. Od začiatku sme komunikovali ako systémy zlepšiť. Nastaviť určitý spôsob komunikácie. Či už so mnou alebo bezo mňa k tomu musí dôjsť. Digitalizácia je základná vec. Moja predstava bola, že podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok musí fungovať ako keď posielate balík do USA. Prídete do prepravnej spoločnosti, vypíšete formulár – definované polia, zaregistrujete sa a dostanete vygenerovaný kód. Potom už len podľa čísla kódu sledujete, ako balík prechádza z Košíc do Bratislavy, následne do Hamburgu a neskôr cestuje loďou či lietadlom do Alabamy, kde je presne zadefinovaný čas, kedy si prijímateľ môže na konkrétnom mieste a adrese balík vyzdvihnúť.

Presne tak viete určiť, kedy prišiel do cieľovej destinácie a aká bola jeho cesta. Podávanie žiadostí až po ich vyhodnotenie musí fungovať rovnako. To znamená, že aj samotné podávanie projektov musí byť jednoduché. Bez využitia sprostredkovateľských spoločností, aby tomu rozumel každý hospodár na pôde. Verím, že už v najbližšom období bude predstavená takto proklientsky orientovaná výzva.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: PPA - Jaroslav Jánoš

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1560 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments