Zadajte hľadaný výraz

Z ekonomiky Zaujímavosti

/aktualizované pondelok 01:00/ Čo prinesie nová mena poľnohospodárstvu?

/aktualizované pondelok 01:00/ Čo prinesie nová mena poľnohospodárstvu?
insert_photopoľnoinfo.sk

Túto otázku sme položili vybraným predstaviteľom zväzov poľnohospodárskej prvovýroby. Celý týždeň budú pribúdať ich vyjadrenia. Prečítajte si, čo od novej meny očakávajú predajcovia prípravkov na ochranu rastlín, pestovatelia obilnín, predsedníctvo SPPK, producenti mlieka, ale aj chovatelia ošípaných.

Milan Mišánik, predseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR
V novom roku euro zjednoduší obchodovanie, zníži riziká a sprehľadní finančné toky. Poľnohospodári budú mať možnosť bezprostredného porovnania vstupov a výstupov v rámci štátov EÚ 27 a hlavne u tých krajín, ktoré majú spoločnú európsku menu. Družstvá a obchodné spoločnosti SR budú musieť prepracovať svoje stanovy, registráciu v Obchodnom registri a evidenciu majetkových vzťahov voči svojím členom a spoločníkom v dôsledku prechodu na euro.
Nielen euro, ale hlavne finančné a ekonomické problémy, ktoré nás v súčasnosti postihli, donútia slovenských poľnohospodárov prehodnotiť svoje podnikateľské zámery a podnikateľské prostredie.

Jozef Kotleba, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie ochrany rastlín
Euro prinesie poľnohospodárom:
1. Vyššiu cenovú stabilitu prípravkov na ochranu rastlín
2. Ceny prípravkov nebudú podliehať kurzovým rizikám
3. Transparentnosť cien(koneční spotrebitelia si môžu porovnať výšku cien prípravkov predávaných doma, so zahraničím)

Jozef Urminský, predseda Združenia pestovateľov obilnín
Dnes sa na to nedá ešte jednoznačne odpovedať. Po skutočnostiach roku 2008 sa však už dnes ukazuje, že trh Slovenska bude ďaleko viac ovplyvňovaný stavom v EÚ-15. SR nebude mať možnosti vlastnej cesty.
V trhových vzťahoch bude potrebné veľmi vážne počítať s exportom obilnín. Stále však bude veľkým hendikepom nerovnosť podporných systémov v EU-15 a v krajinách ktoré vstúpili do Únie po roku 2004. To má aj enormný dopad na vstupy i trhové ceny. To podľa mňa nevyrieši ani zavedenie eura.

Stanislav Nemec, hovorca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Euro prinesie stabilitu celého podnikateľského prostredia. V poľnohospodárstve sú už vstupy dlhšie obdobie naviazané na euro a práve kurzové výkyvy spôsobovali, že sa ťažko kalkulovali ceny. Pokiaľ ide o vývozcov, môžu nastať určité problémy a to z dôvodu, že euro sme prijali v období finančnej krízy a to môže spôsobiť obmedzenie dopytu po našich výrobkoch.

Andrej Imrich, predseda Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo
Vplyv novej meny vo výrobe bravčového mäsa sa výrazne neprejaví, ale očakávame stabilnú menu, ktorá nebude podliehať kurzovým zmenám, čo nás môže čiastočne chrániť pred dovozmi. Potrvá určitý čas, pokiaľ sa zorientujeme a naučíme sa s novou menou pracovať, kalkulovať, porovnávať a prepočítavať ju na koruny. Odbúrajú sa kurzové rozdiely, ktoré nás pri posilňovaní koruny do značnej miery znevýhodňovali oproti krajinám so stabilnou menou.
V značnej miere bude záležať od našich dodávateľov, ako pristúpia k novej mene, či ju čiastočne nezneužijú vo svoj prospech pri kalkuláciách a stanovovaní cien tovarov. Pokiaľ každý ceny zo záveru roka len prepočíta na eurá a zostane pri nich, nepredpokladám pokles výroby, skôr počítame s oživením situácie vo výrobe bravčového mäsa.
V súčasnosti výroba bravčového mäsa nie je tou najhoršou komoditou v poľnohospodárstve a pri cenách 1,36 – 1,39 EUR zo záveru roka sa stáva zaujímavou pre výrobcov. Taktiež je pravidelným zdrojom finančných prostriedkov pre financovanie podnikov.

Margita Štefániková, výkonná riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka

Očakávam, že zavedenie eura bude mať na sektor mlieka viaceré dopady. Jednoznačne sa zjednodušia kalkulácie nákladov a výnosov a odbúrajú sa výkyvy cien, ktoré boli ovplyvnené vývojom kurzu. Toto vítame aj pri vypracovávaní cenových analýz. Od Nového roka sa zladíme s európskymi štatistikami a nákupné ceny mlieka budeme udávať v EUR/100 kg, čím budú reálne porovnateľné s ostatnými krajinami Eurozóny. Je ťažké predpokladať, či dôjde k stabilizácii cien, pretože trh ovplyvňujú viaceré faktory, hlavne vývoj dopytu a ponuky ale i opatrenia Spoločnej agrárnej politiky. V tomto smere očakávam, že orgány Európskej únie a vlády jej členských štátov sa konečne začnú zaoberať problémom prepadu nákupných cien mlieka a prijmú sa opatrenia, ktoré povedú k udržaniu sektoru mlieka v EÚ. Myslím si, že bude potrebné zanalyzovať celú vertikálu mlieka a racionálnymi celoeurópskymi opatreniami uvoľniť tlak na nákupné ceny mlieka.

Poľnoinfo.sk oslovuje aj ďalších zástupcov zväzov poľnohospodárskej výroby, ich vyjadrenia Vám budeme postupne prinášať.

Autor článku: Juraj Huba-poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments