Zadajte hľadaný výraz

Z domova Zaujímavosti

Agrokomplex spestrí interaktívna prehliadka a diskusné stoly

Agrokomplex spestrí interaktívna prehliadka a diskusné stoly
insert_photoAgroinštitút, š. p. - Téma spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 bola otvorená po prvý raz na Agrokomplexe 2010.

Niektorí vystavovatelia z radu dodávateľov vstupov do poľnohospodárstva odôvodňujú svoju neúčasť na tradičnom augustovom podujatí – Agrokomplexe, nedostatkom odborného základu výstavy a tým aj následnej neatraktivity pre poľnohospodársku prvovýrobu. A práve pre nich je podujatie určené. Pre poľnohospodárov, ktorí nájdu na výstave všetko to, čo im môže pomôcť v hospodárení na pôde.

Jedným zo základných pilierov, ktoré agropodnikateľa oslovia, je kvalitný sprievodný program, ktorý zabezpečí jeho informovanosť. Pre tohtoročný Agrokomplex preto pripravilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci so štátnymi podnikmi Agroinštitút Nitra a Agrokomplexom sériu šiestich okrúhlych diskusných stolov. Veľkou zaujímavosťou tohto ročníka bude aj interaktívna putovná výstava k 50. výročiu spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorú poskytlo Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v Bruseli.

„Výstava, ktorú pripravila Európska komisia, začala svoju cestu 16. apríla v Madride a je jednou z hlavných udalostí komunikačnej kampane Európskej komisie. Cieľom je propagovať spoločnú poľnohospodársku politiku a jej prostredníctvom ponúknuť návštevníkom interaktívnu prechádzku históriou tejto politiky od roku 1962 až po súčasnosť. Výstava je rozdelená do troch tematických okruhov. Prvým sú potraviny a predovšetkým potravinová bezpečnosť a kvalita potravín. Nasleduje téma životného prostredia so zmenou klímy, zodpovedným a udržateľným využívaním prírodných zdrojov a úlohou výskumu a inovácií. A napokon rozvoj vidieka a význam poľnohospodárstva pre vyvážený regionálny rozvoj. Jednotlivé tematické okruhy zároveň uvádzajú, na ktoré zásadné otázky sa zameriava reforma SPP,“ hovorí Vladimíra Ašverusová z Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, ktorý pripravil pre návštevníkov zaujímavé odborné i zábavné sprievodné podujatia.

Interaktívnu výstavu si návštevníci tohtoročného Agrokomplexu, ktorý prebieha od 23. do 26 augusta, môžu pozrieť v pavilóne A. V tomto pavilóne je pripravená aj improvizovaná sála pre približne 50 až 70 účastníkov, v ktorej budú prebiehať diskusné okrúhle stoly na aktuálne témy.

„Zameranie okrúhlych stolov sa bude odvíjať od jednotlivých dní veľtrhu. Prvý deň – štvrtok, bude dňom oficiálnym, kde bude zástupca ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Európskej komisie hovoriť o spoločnej poľnohospodárskej politike. Piatok bude patriť poľnohospodárskej praxi, ktorá sa dozvie o aktuálnom priebehu prípravy novej koncepcie poľnohospodárstva, ale aj o zmysle a možnostiach odbytových družstiev,“ uviedol Juraj Huba, prevádzkovateľ portálu poľnoinfo.sk a organizátor diskusných okrúhlych stolov.

Okrúhly stôl zameraný na odbytové družstvá a ich vplyve na ekonomiku a speňažovanie produkcie je organizovaný aj v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako začiatok národných osláv svetového dňa potravín.

„Tohtoročná téma osláv svetového dňa potravín, ktorú každý rok vyhlasuje Organizácia spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo je Poľnohospodárske družstvá – kľúč k uživeniu sveta. Národné oslavy svetového dňa potravín máme záujem organizovať v dvoch etapách. Prvou oslovíme návštevníkom tradičnej augustovej výstavy a druhou tých, ktorí si už zvykli, že podujatie prebieha vždy v polovici októbra,“ hovorí Vladimíra Ašverusová z Agroinštitútu, ktorý národné oslavy organizuje v tomto roku už po osemnásty raz.

Okrúhle stoly počas poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy budú zamerané aj na spotrebiteľa. Keďže jeho účasť na výstave je najsilnejšia počas víkendu, sobota bude patriť spotrebiteľským témam.

„V prvý víkendový deň máme záujem zaujať aj návštevníkov, ktorí poľnohospodárstvo vnímajú skôr okrajovo. Čo sa ale dotýka každého je kvalita potravín. V dopoludňajšom bloku budem preto hovoriť o zastúpení, alebo v poslednom období skôr absencii domácich výrobkov na pultoch predajní. Popoludňajšia téma sa bude venovať postaveniu poľnohospodárstva v slovenských médiách a ich vplyve na informovanosť verejnosti,“ povedal Juraj Huba.

Posledný okrúhly diskusný stôl sa bude konať v nedeľu, v záverečný deň výstavy.

„Chceli sme, aby aj v tento deň našli poľnohospodári na výstave plnohodnotný program a preto sme im ponúkli tému, ktorá bude v požatevnom období vysoko aktuálna. Pôjde o speňažovanie produkcie a s tým súvisiaci najbližší vývoj cien a stav produkcie vo významných pestovateľských oblastiach,“ uviedol Juraj Huba.

Okrúhle diskusné stoly, ako aj interaktívna výstava budú verejne prístupné pre každého návštevníka

Autor článku: Martina Hroššová - Agrokomplex, štátny podnik
Zdroj obrázku: Agroinštitút, š. p. - Téma spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 bola otvorená po prvý raz na Agrokomplexe 2010.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments