Zadajte hľadaný výraz

Legislatíva Z domova

Znečisteniu pôdy má zamedziť novela zákona o hnojivách

Novela zákona o hnojivách, ktorá má zamedziť znečisteniu pôdy a podzemných vôd, schválili v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR. Mení sa zároveň aj zákon o odpadoch a legislatívna úprava aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy.

Návrh presne definuje správne aplikačné postupy tak, aby nedošlo k bodovému znečisteniu pôdy a aby sa tým predišlo možnej kontaminácii spodných vôd, ktorá by sa mohla preniesť do potravín. Zároveň dáva kontrolným ústavom vyššie právomoci.

Novela prináša aj zákaz používania hnojív na poľnohospodárskej pôde aj v prípade, ak nie je zabezpečená ich rovnomerná aplikácia na pozemku.

“Pri kontrolných činnostiach na podnet obyvateľov alebo územnej samosprávy sa kontrolný ústav stretáva s nerovnomernou aplikáciou hospodárskych hnojív, následkom čoho dochádza aj pri dodržaní celkovej stanovenej dávky k bodovému znečisteniu pôdy s možnosťou následného prenikania do podzemných vôd,” vysvetľuje predkladateľ – rezort pôdohospodárstva.

Zákonom sa určia aj podmienky vydania povolenia na aplikáciu sekundárnych zdrojov živín do pôdy.

“Skúsenosti potvrdzujú, že mnohé z nich sú zdrojom živín a organickej hmoty podporujúcej úrodnosť pôdy. Doručením vyplnenej žiadosti kontrolný ústav získa údaje, ktoré budú žiadateľa o použitie sekundárnych zdrojov živín identifikovať, ale aj údaje o vyprodukovaných množstvách a deklarovanej aplikačnej dávke,” uvádza predkladateľ.

Skúmaním týchto živín sa má zamedziť, aby práve sekundárne zdroje živín znečistili pôdu. Príslušné ústavy budú preto skúmať nielen ich hodnotu pH, obsah sušiny, organického podielu a živín, ale aj obsah rizikových prvkov a mikrobiologických parametrov.

Pre podnikateľov v pôdohospodárstve dôjde aj k zjednodušeniu administratívnej práce. Zabezpečí sa totiž dlhší čas na spracovanie hospodárskych parametrov za predchádzajúci rok. Do 15. februára príslušného kalendárneho roka musia predložiť informácie o objeme skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a o počtoch hospodárskych zvierat.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments