Zadajte hľadaný výraz

Rastlinná výroba Zo sveta

Weinberger: Poistenie poľnohospodárskych rizík, skúsenosti a trendy vo svete

Weinberger: Poistenie poľnohospodárskych rizík, skúsenosti a trendy vo svete
insert_photoAgra poisťovvňa

Prezident Svetovej asociácie poľnohospodárskych poisťovní Dr. Kurt Weinberger vystúpil minulý týždeň na konferencii Agroprogress 2014 v Trnave. Jeho cieľom bolo oboznámiť odbornú verejnosť s prevládajúcimi trendmi riešenia otázok riadenia poľnohospodárskych rizík v celosvetovom meradle.

Agrárny sektor potrebuje celosvetovo stabilitu a istotu, aby mohol aj v budúcnosti udržateľne uživiť rastúci počet svetovej populácie napriek zmene klimatických podmienok a stále častejšie sa vyskytujúcim extrémnym poveternostným javom. Na celom svete je aktuálny trend modelov rozsiahleho partnerstva verejného a súkromného sektora (spolupráca medzi verejným sektorom, agrárnym sektorom a sektorom poisťovníctva ). 

Napríklad v Číne prevzal štát na seba 80 % poistného za poistenie úrody. Agrárna politika USA stavia prostredníctvom nového zákona Farm Bill, schváleného začiatkom roka 2014, systémy zaistenia úrody a príjmov do stredu záchrannej siete pre farmárov. Finančné prostriedky určené na systémy poistenia teraz predstavujú 9 miliárd amerických dolárov ročne a dosiahli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím takmer dvojnásobný objem. Dotácie na poistné predstavujú v USA aktuálne viac ako 60%.  V rámci protiopatrení boli priame platby farmárom de facto zrušené. To podčiarkuje význam amerického agrárneho poistenia, ktoré globálne vytvorilo najrozsiahlejší systém zabezpečenia pre farmárov, a tým záruku pre uživenie celej spoločnosti.

Ale aj rastúce zastavanie v celosvetovom meradle obmedzených zdrojov pôdy prispieva k zmene klimatických podmienok, keďže pôda ako akumulátor CO2 sa stráca. Naviac sa vytvára v dôsledku zapečatenia/konzervovania poľnohospodárskych plôch, a s tým spojeného ohrozenia udržateľného zásobovania potravín, spoločensko-politický problém . Zostávajúca poľnohospodárska pôda – okolo 1,5 miliónov hektárov – musí v súčasnosti vystačiť pre svetovú populáciu 7,2 miliárd ľudí. Podľa odhadov OSN bude v roku 2050 na svete žiť viac ako 9 miliárd ľudí, čo bude viesť, aj v dôsledku zmeny životosprávy, k zdvojnásobeniu dopytu po potravinách.

Napriek najlepším protirizikovým opatreniam si musíme uvedomiť nasledovné: Sú to práve farmári, ktorí zabezpečujú pre svetovú populáciu výživu, a tým plnia zásadnú úlohu zabezpečenia mieru.

Graf: Globálny objem poistného za poistenie úrody a štátna podpora  

 

O AIAG (Association Internationale des Assureurs de la Production Agricole):

Medzinárodné združenie poisťovateľov v poľnohospodárstve AIAG bolo založené v roku 1951 v Paríži. Stále zastúpenie má v Zürichu. Združuje viac ako 100 členov z celého sveta. Celosvetový príjem z poistného za poistenie úrody predstavuje v súčasnosti 29 mld. USD s jasnou tendenciou rastu, pričom je aktuálne na celom svete poistených okolo 40 % poľnohospodárskych plôch.  Víziou medzinárodného združenia AIAG je, spájať poisťovateľov v poľnohospodárstve na celom svete, aby sa tak zabezpečila priebežná výmena skúseností a informácií od najlepších na svete v oblasti poistenia plodín a hospodárskych zvierat. Od roku 2011 je Dr. Kurt Weinberger, predseda predstavenstva poisťovne Österreichischen Hagelversicherung, prezidentom  medzinárodného združenia AIAG.

Autor článku: Tlačová správa
Zdroj obrázku: Agra poisťovvňa

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments